บัตรมีปัญหา

รายละเอียด

เรื่องที่จะรบกวนคือ ได้รับบัตรประชาชนมาแล้วแต่มีปัญหาเรื่องชื่อ ตัวสะกดภาษาอังกฤษตกไปหนึ่งตัว
ก็แจ้งแก่เจ้าหน้าที่แล้วเขาบอกให้ใช้ไปก่อน....ค่อยมาแก้ใหม่...ซึ่งมันจะเสียเวลาต้องมาทำใหม่อีก.และเส
ียความรู้สึกมาก...จึงอยากรู้ว่าจะไปขอแก้ทำบัตรใหม่ที่เทศบาลหรือสำนักงานเขตอื่นได้หรือไม่...
เพราะไม่อยากไปทำที่นี้แล้ว

Post by : ประชาชนคนหนึ่ง [2011-05-03 16:59:25] 101.108.123.118

Comment : 1

ได้ครับ เนื่องจากการขอมีบัตรฯ สามารถยื่นคำร้องได้ทุกสำนักทะเบียน
ที่ให้บริการด้านงานบัตรประจำตัวประชาชน

Post by : ฝ่ายทะเบียนและบัตร [2012-02-01 09:33:54] เบอร์โทรศัพท์ : 02-5676014 124.122.224.252

กระทู้ถามตอบงานทะเบียนราษฎร
:: Powered by :: งานระบบงานคอมพิวเตอร์ ส่วนแผนงานและงบประมาณ เทศบาลนครรังสิต