ต่อบัตรประชาชนนอกเขต

รายละเอียด

บัตรประชาชนออกให้โดย อ.เมืองชุมพร หมดอายุ
ชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านใน จ.ชุมพร

สามารถทำบัตรใหม่ที่เทศบาลรังสิต ได้หรือไม่ครับ
ต้องติดต่อที่ดิมหรือตึกใหม่

Post by : สมรัก [2011-05-06 14:10:48] เบอร์โทรศัพท์ : 0816272259 mail not show 1.46.188.77

Comment : 1

ขอมีบัตรฯใหม่ ได้ครับ ที่สำนักงานนครรังสิต(ตึกใหม่)
หลักฐานที่ใช้ บัตรเดิม ทะเบียนบ้าน หรือโทรสอบถามเพิ่มเติมก่อนมาขอรับบริการ

Post by : ฝ่ายทะเบียนและบัตร [2012-02-01 09:29:51] เบอร์โทรศัพท์ : 02-5676014 124.122.224.252

กระทู้ถามตอบงานทะเบียนราษฎร
:: Powered by :: งานระบบงานคอมพิวเตอร์ ส่วนแผนงานและงบประมาณ เทศบาลนครรังสิต