กรณีบัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุ

รายละเอียด

เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 54 ดิฉันได้ไปยื่นขอทำบัตรใหม่กรณีบัตรหมดอายุ เจ้าหน้าที่ก็ให้บัตรคิวมารอ
พอถึงคิวดิฉันเจ้าหน้าที่ช่องที่ 1 ก็ถามว่าบัตรใบขับขี่มีไหม วุฒิการศึกษามีไหม คนรับรองมีไหม
ดิฉันไม่มีอะไรเลย มีเพียงสำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชนที่หมดอายุ (ดิฉันทำนอกเขต)
เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าทำไม่ได้ถ้าไม่มีสิ่งที่กล่าวมา ดิฉันก็งง ว่าทำไมถึงทำไม่ได้
ทั้งๆที่ดิฉันก็เคยทำที่เทศบาลท่าโขลงเค้าก็เอาแค่สำเนาทะเบียนบ้านกับบัตรประจำตัวประชาชนนที่หมดอายุ
ก็สามารถทำได้
ดิฉันโทรไปสอบถามที่สำนักงานเขตลาดพร้าวเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตลาดพร้าวก็บอกว่าถ้าทำบัตรประชาชนนอกเขต(ห
มดอายุ)ทำที่ไหนก็ได้ เอาเพียงแค่บัตรประชาชนที่หมดอายุมาเท่านั้น
ดิฉันจึงเดินทางไปทำที่สำนักงานเขตลาดพร้าว ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เค้าก็ทำบัตรประชาชนใบใหม่ให้ดิฉันได้
ดิฉันได้ถามเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตลาดพร้าวว่าการต่อบัตรประชาชนต้องใช่วุฒิการศึกษา ฯลฯด้วยหรอก
เค้าบอกว่าจะเรียกดูฉะเพาะบุคคลที่ไม่หน้าไว้วางใจเท่านั้น เช่น หน้าตาเหมือนคนด้าวเท่านั้น
แต่ถ้าเคยทำมาแล้วไม่ต้องเรียกดู เพราะระบบมันออไลน์อยู่แล้วเจ้าหน้าที่สามารถดูที่คอมพิวเตอร์ได้ว่าคน
คนนี้เหมือนรึเปล่า
ดิฉันจึงขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในส่วนนี้ช่วยกรุณาตรวจสอบหรือให้ความรู้แก่ประชาชนให้ทดท้อกว่านี้หน่อย
ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้มากที่สุดกว่านี้นะค่ะ

Post by : สุมาลี [2011-07-19 16:21:35] mail not show 61.19.52.134

Comment : 1

ทำ ครับ ทำ


" ทำใจ " ได้เลยกับหน่วยงานนี้ เสียดายภาษีที่ต้องจ่ายให้เป้นเงินเดือนพวกนี้จัง

Post by : แวมพาย [2011-07-21 09:42:57] เบอร์โทรศัพท์ : 025539687 mail not show 203.172.127.130

กระทู้ถามตอบงานทะเบียนราษฎร
:: Powered by :: งานระบบงานคอมพิวเตอร์ ส่วนแผนงานและงบประมาณ เทศบาลนครรังสิต