ของแจกน้ำท่วมยังไม่ได้

รายละเอียด

ของแจก หรือน้ำแจกยังไม่ได้เข้ามา ซ.รังสิต -นครนายก 20 เลย เห็นเข้า ซ.รังสิต -นครนายก 18 และ22
ทำไมเลย ซ.20 ไปหรือว่า ซ.20มีแต่หอพัก เลยไม่เข้ามา ช่วยเข้ามาดูแลบ้าง คนไทยเหมือนกัน

Post by : เอส [2011-11-07 19:51:12] 27.130.87.89

กระทู้ถามตอบงานทะเบียนราษฎร
:: Powered by :: งานระบบงานคอมพิวเตอร์ ส่วนแผนงานและงบประมาณ เทศบาลนครรังสิต