เมื่อไหร่จะทำถนนเลียบคลองรังสิต

รายละเอียด

ถนนเลียบคลองรังสิต พร้อมฟุตบาท ทางเดินคล้ายหน้าตลาดสะพานแดง เมื่อไหรจะทำให้เป็นรูปธรรม และสวยงาม
ย้ายชุมชนริมคลองที่อยู่ในเขตคลองให้เขามีที่อยู่ที่ถาวร ทำฟุตบาททางเดินริมคลองทั้ง 2
ฝั่งขนานกันไปเป็นคันกั้นน้ำไปในตัว และจัดระเบียบรถที่จอดตรงตลาดรังสิตด้วย จอดกันขวางการจราจรมาก
จะส่งเสริมอะไรก็ขอให้มีมาตรการที่รองรับครอบคลุมทุกด้านด้วยนะครับ เพื่อไม่ให้คนในพื้นที่เดือดร้อน

Post by : รักรังสิต [2012-01-24 17:22:52] mail not show 58.8.179.155

กระทู้ถามตอบงานทะเบียนราษฎร
:: Powered by :: งานระบบงานคอมพิวเตอร์ ส่วนแผนงานและงบประมาณ เทศบาลนครรังสิต