เจ้าบ้านเสียชีวิต จะขอเป็นเจ้าบ้านแทนต้องทำอย่างไร

รายละเอียด

เจ้าบ้านที่เสียชีวิตเป้นพี่ชายที่อยู่ในทะเบียนบ้านด้วนกันก่อนหน้านี้ดิฉันเองเคยเป็นเจ้าบ้าน
แต่เนื่องจากติดภาระกิจที่ต่างจังหวัดเลยมอบอำนาจให้พี่ชายเป็นแทนตอนนี้มีกันอยู่ 2 คน
คือคุณแม่และดิฉัน บ้านนี้เราอยู่กันมาเกีอบ20 กว่าปี เอกสารการซื้อขายไม่ต้องพูดถึงไม่มี
ไปคุยกับเจ้าหน้าที่บอกให้ปลูกบ้านใหม่แล้วขอเลขที่บ้านใหม่จะง่ายกว่า
แต่สำหรับดิฉันการสร้างบ้านใหม่มันยากมากต้องใช้เงิน
ยิ่งช่วงนี้หลังน้ำท่วมต้องใช้เงินเยอะในการดูแลบ้าน

Post by : กรรณิการ์ สุขเสมอ [2012-02-18 14:26:11] เบอร์โทรศัพท์ : 0817611907 58.11.199.231

Comment : 1

รบกวนโทรกลับที่ฝ่ายทะเบียน เพื่อสอบถามรายเอียดเอกสารหลักฐานการถือครองกรรมสิทธิ์เพิ่มเติมครับ

Post by : ฝ่ายทะเบียนและบัตร [2012-06-12 11:18:42] เบอร์โทรศัพท์ : 02-5676014 118.174.138.141

กระทู้ถามตอบงานทะเบียนราษฎร
:: Powered by :: งานระบบงานคอมพิวเตอร์ ส่วนแผนงานและงบประมาณ เทศบาลนครรังสิต