จำนวนประชากรในเขตรังสิต

รายละเอียด

อยากทราบจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตรังสิต (ข้อมูลล่าสุด)
เนื่องจากต้องการนำไปใช้ในการวิจัยระดับปริญญาโท ม.รามคำแหงค่ะ
ขอบคุณล่วงหน่าค่ะ
มลภัคน์

Post by : มลภัคน์ [2009-05-31 17:30:02] mail not show 115.67.234.86

Comment : 1

จำนวนประชากร ณ เดือน พฤษภาคม 2552
ชาย 36,281
หญิง 40,687
รวม 76,968

Post by : ฝ่ายทะเบียนและบัตร [2009-06-04 13:30:15] 203.113.86.139

Comment : 2

ถ้าหากต้องการทราบจำนวนประชากรในเขตรังสิต เฉพาะ บริเวณหมู่บ้านรัตนโกสินทร์ 200 ปี
จะสามารถสอบถามได้จากไหน หรือว่าทางฝ่ายทะเบียนจะพอมีข้อมูลตรงนี้ไหมค่ะ ขอบคุณค่ะ

Post by : มลภัคน์ [2009-06-09 17:16:06] 58.136.23.143

Comment : 3

กรุณาติดต่อสำนักทะเบียนฯ เพื่อของทราบรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร02-5674159
เนื่องจากฐานข้อมูลสถิติประชากรมีเฉพาะจำนวนรวมทั้งตำบล

Post by : ฝ่ายทะเบียน [2009-06-11 14:07:23] 203.113.86.139

Comment : 4

ถ้าหากต้องการทราบจำนวนร้านอินเทอร์เน็ตในเขตรังสิต
(ข้อมูลล่าสุด) เนื่องจากต้องการนำไปใช้ในการวิจัยระดับปริญญาตรี
ม.รังสิต ไม่ทราบว่าจะสามารถหาข้อมูลได้จากที่ไหนค่ะ
ขอบคุณค่ะ

Post by : sukonta [2011-12-26 13:22:41] mail not show 101.108.97.79

Comment : 5

ไม่สามารถตรวจสอบจำนวนได้ครับ

Post by : ฝ่ายทะเบียนและบัตร [2012-02-01 09:25:20] เบอร์โทรศัพท์ : 02-5676014 124.122.224.252

กระทู้ถามตอบงานทะเบียนราษฎร
:: Powered by :: งานระบบงานคอมพิวเตอร์ ส่วนแผนงานและงบประมาณ เทศบาลนครรังสิต