อยู่ อ.คลองหลวงบัตรประชาชนหมดอายุทำที่ ท.รังสิตได้หรือไม่

รายละเอียด

อยู่ อ.คลองหลวงบัตรประชาชนหมดอายุทำที่ ท.รังสิตได้หรือไม่
- ทำแล้วได้บัตรเลยหรืไม่

Post by : nakorn [2012-05-23 14:40:26] mail not show 101.108.14.49

Comment : 1

ทำได้ครับ นำบัตรฯเดิมและทะเบียนบ้าน
สอบถามเพิ่มเติม 02-5676014

Post by : ฝ่ายทะเบียนและบัตร [2012-06-12 11:07:34] เบอร์โทรศัพท์ : 02-5676014 118.174.138.141

กระทู้ถามตอบงานทะเบียนราษฎร
:: Powered by :: งานระบบงานคอมพิวเตอร์ ส่วนแผนงานและงบประมาณ เทศบาลนครรังสิต