ยังสามารถยื่นขอรับเงินช่วยเหลือกรณีน้ําท่วมได้อีกหรือไม่ค่ะ

รายละเอียด

เนื่องจากมีกิจการห้างร้านอยู่ในพื้นที่ที่ถูกน้ําท่วมค่ะ
แต่ไม่มีเลขที่ทางผู้นําชุมชนได้เซ็นเอกสารไว้ให้แต่เมื่ออาทิตย์ก่อนไม่ทราบว่ามีการยื่นเพิ่มเติม
และก็ไม่แน่ใจเกี่ยวบ้านไม่มีเลขที่แต่ได้สอบถามกับทางผฺ้นําชุมชนว่าสามารถขอได้
จึงอยากทราบว่าตอนนี้สามารถยื่นได้อีกไหมค่ะ

Post by : นาตยา แสงเงางาม [2012-06-11 22:22:37] เบอร์โทรศัพท์ : 0850994289 mail not show 115.67.160.129

Comment : 1

สอบถามเพิ่มเติม งานป้องกัน 02-5673873

Post by : ฝ่ายทะเบียนและบัตร [2012-06-12 11:05:29] เบอร์โทรศัพท์ : 025676014 118.174.138.141

กระทู้ถามตอบงานทะเบียนราษฎร
:: Powered by :: งานระบบงานคอมพิวเตอร์ ส่วนแผนงานและงบประมาณ เทศบาลนครรังสิต