อยากรู้ว่ามีคนนามสกุล รักษาวัย อยู่ในเขตรังสิตไหม

รายละเอียด

อยากตามหาพ่อ พ่อหายไปไหนไม่รู้ 8 ปี แล้ว ตั้งแต่แม่เลีย อยากรู้ว่าพ่อยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่า
คิดถึงพ่อมากเลย ถ้ามีใครรู้จักคนนามสกุล รักษาวัย โปรดติดต่อหนูด้วย

Post by : หทัยกาญจน์ รักษาวัย [2009-06-02 16:34:45] mail not show 124.121.222.38

Comment : 1

การขอคัดหรือขอทราบรายการบุคคล ต้องเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และต้องมาแสดงตนที่สำนักทะเบียน
หากมีข้อสงสัย โทร 02-5676014 ,02-5674159

Post by : ฝ่ายทะเบียนและบัตร [2009-06-04 14:03:38] 203.113.86.139

กระทู้ถามตอบงานทะเบียนราษฎร
:: Powered by :: งานระบบงานคอมพิวเตอร์ ส่วนแผนงานและงบประมาณ เทศบาลนครรังสิต