ขอความเมตตา ท่านนายกเทศบาลรังสิต ด่วน ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน

รายละเอียด

ขอความเมตตาท่านนายกเทศบาลรังสิต
ขณะนี้ชาวบ้านช้างทองอยู่ถนนรังสิตนครนายกซอย37ได้รับความเดือดร้อนมากเนื่ิองจากน้ำท่วมหมู่บ้านมาหลายวั
นแล้วและวันนี้ 28 สิงหาคม 2555 มีฝนตกหนักมากประมาณ 2
ชั่วโมงชาวบ้านถูกน้ำท่วมเกือบทั้งหมดเพราะท่อระบายน้ำหน้าหมู่บ้านตันน้ำไม่สามารถระบายได้
ทุกครั้งที่มีฝนตก น้ำจากซอยเกรียว ซอยรณชัยจะใหลเข้ามาสมทบและใหลเข้าหมู่บ้านช้างทองเป็นจำนวนมาก
ชาวบ้านขอความเมตตาจากท่าน นายกเทศบาลเข้าช่วยเหลือ ด่วน ( เรียนเจ้าหน้าที่ ที่ได้อ่านข้อความนี้
ขอความกรุณาส่งข้อความให้ท่าน นายกเทศบาลด้วย ขอขอพระคุณอย่างสูง)

Post by : ชาวบ้านช้างทอง [2012-08-28 22:41:22] เบอร์โทรศัพท์ : 086-3422444 171.97.160.87

Comment : 1

ฝ่ายทะเบียนและบัตรฯต้องขออภัยเนื่องจากการตั้งกระทู้ได้เฉพาะงานทะเบียนและบัตร
และจะแจ้งเรื่องขอท่านให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ขอบคุณครับ

Post by : ฝ่ายทะเบียนและบัตร [2012-08-30 09:38:08] เบอร์โทรศัพท์ : 02-5676014 118.174.138.141

กระทู้ถามตอบงานทะเบียนราษฎร
:: Powered by :: งานระบบงานคอมพิวเตอร์ ส่วนแผนงานและงบประมาณ เทศบาลนครรังสิต