สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครรังสิต เพีรวเพลส ไม่รับทำบัตรประชาชนวันเสาร์ ?

รายละเอียด

เห็นประชาสัพันธ์ใน web และวารสาร ของ เทศบาลนครรังสิต บอกว่า "สำนักทะเบียนท้องถิ้น
เทศบาลนครรังสิต บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One stop service) เปิดให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎ อาทิ แจ้งตาย
งานบัตรประชายน ฯลฯ
วันจันทร์ 10.00 น. - 19.00 น. วันเสาร์ 8.30น. -16.30 น. หยุดวันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ "
อ่านแล้วดูดีมากค่ะ
ดิฉันไปวันเสาร์ 9.30 น. จะไปทำบัตรประชาชน เจ้าหน้าที่บอกว่า วันเสาร์ไม่รับทำ บัตรประชาชน วันจันทร์
- ศุกร์ รับถึง 10.00 น. เท่านั้น
ที่ประชาสัมพันธ์ ใน web ไม่เห็นจะบอกว่าวันเสาร์ไม่รับทำบัตรประชาชน จะได้ไม่ต้องมาให้เสียเวลา
หรือเพียงแค่ประชาสัมพันธฺ์เพื่อให้ดูดีเท่านั้้้้น หรือเจ้าหน้าที่ไม่อยากทำให้ หรือเพราะอะไรไ่ม่ทราบ
และ ดิฉันอยากทราบว่า ที่ อ. ธัญบุรี มีที่ไหนบ้างทีั่รับทำบัตรประชาชนวันเสาร์บ้าง

Post by : คนรังสิต [2013-03-11 14:58:32] 203.172.127.130

Comment : 1

ฝ่ายทะเบียนและบัตร ต้องขออภัยครับเนื่องจากวัสดุที่ใช้ในการผลิดบัตรที่ได้รับมาจากสำนักทะเบียนกลาง
กรมการปกครอง มีไม่เพียงพอสำหรับให้บริการ (ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ - 9 มีนาคม 2556)
และวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป (เปิดบริการปกติครับ)
*** อำเภอธัญบุรี มีเทศบาลนครรังสิตแห่งเดียวที่เปิดบริการทำบัตรประจำตัวประชาชนวันเสาร์ครับ
(สอบถามเพิ่มเติมก่อนขอรับบริการ 02-5331130)

Post by : ฝ่ายทะเบียนและบัตร [2013-03-15 08:55:28] เบอร์โทรศัพท์ : 02-5331130 110.169.175.93

กระทู้ถามตอบงานทะเบียนราษฎร
:: Powered by :: งานระบบงานคอมพิวเตอร์ ส่วนแผนงานและงบประมาณ เทศบาลนครรังสิต