ร้องเรียนเรื่องโรงงานเห็ดซอย 27 ม. มาลีวัลย์

รายละเอียด

กลิ่นเหม็นจากโรงงานเพาะเห็ดในซอย รังสิต-นครนายก27 ม.มาลัวัลย์ ตรงข้ามอาพาร์ตเม้นท์แนน&ไนซ์
ใกล้กับ รังสิตหัตถเวช กลิ่นจากเชื้อเห็ดที่เพาะในโรงงงานส่งกลิ่นเหม็นมาก ก่อนหน้านี้
ต้องนำส่งคนเข้าโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน เนื่องจากการสูดดมอากาสที่ปนเปื้อนเชื้อเห็ด
จากการติดตามข่าวสารทางทีวี เคยออกข่าวว่ามีคนเสียชีวิตจากการสูกดมเชื้อเห็ดทั้งครอบครัว ดิฉันจึงคิดว่า
ปัญหานี้ควรจะได้รับการแก้ไขแบบเร่งด่วน เนื่องจากสถานที่เพาะเห็ดอยู่ในแหล่งชุมชน มีทั้งบ้านคน
อาพาร์ตเม้น

Post by : อรนุช เล็กเงาดี [2013-09-11 10:06:41] เบอร์โทรศัพท์ : 0818126763 mail not show 101.109.226.239

Comment : 1

ฝ่ายทะเบียนและบัตร ขอเรียนว่าการตอบกระทู้ใช้ได้เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับงานทะเบียนและบัตรฯ
ส่วนเรื่องที่ท่านแจ้งมาจะส่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการต่อไป


Post by : ฝ่ายทะเบียนและบัตร [2013-09-13 09:06:44] 171.97.142.240

กระทู้ถามตอบงานทะเบียนราษฎร
:: Powered by :: งานระบบงานคอมพิวเตอร์ ส่วนแผนงานและงบประมาณ เทศบาลนครรังสิต