สอบถามเรื่องขอบ้านเลขที่

รายละเอียด

ดิฉันได้ทำการรื้อถอนบ้านหลังเก่า (บ้านเดียว 1 ชั้น) และทำการก่อสร้างบ้านหลังใหม่ 2 ชั้น
บนพื้นที่เดิม และได้ขออนุญาตรื้อถอน/ขออนุญาตก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้บ้านจะเสร็จแล้ว
ดิฉันจะต้องไปติดต่อขอบ้านเลขที่ใหม่หรือไม่
หรือแก้ไขเฉพาะข้อมูลในเล่มทะเบียนบ้านเปลี่ยนจากบ้านชั้นเดียว เป็น 2 ชั้นคะ และต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง
ขอบพระคุณมากคะ

Post by : เบญ [2013-11-14 14:39:33] mail not show 61.19.55.245

Comment : 1

1.ท่านต้องขอบ้านเลขที่ใหม่ แทนหลังเดิมที่รื้อถอน
2.เอกสาร ใบอนุญาตก่อสร้าง , โฉนดที่ดิน , บัตรประชาชน
,ทะเบียนบ้าน ฯลฯ
(หมายเหตุ) ให้ท่านโทรสอบเพิ่มเติม เรื่องเอกสารเพื่อความสะดวกในการยื่นคำร้อง 02-5676014

Post by : ฝ่ายทะเบียนและบัตร [2013-11-15 08:36:57] เบอร์โทรศัพท์ : 02-5676014 124.122.237.53

กระทู้ถามตอบงานทะเบียนราษฎร
:: Powered by :: งานระบบงานคอมพิวเตอร์ ส่วนแผนงานและงบประมาณ เทศบาลนครรังสิต