อยู่หมุ่บ้านชมฟ้า คลองสอง อยากของบประมาณเครื่องออกกำลังกายคะ

รายละเอียด

อยู่หมุ่บ้านชมฟ้า-วรางกูล คลองสอง อยากของบประมาณเครื่องออกกำลังกายคะ ที่หมู่บ้านมีคะ
แต่น้อย-และชำรุด ไม่เพียงพอ ถ้าทางเทศบาล มีงบประมาณ ตรงนี้ จักขอบพระคุณอย่างสูงคะ

Post by : pen [2014-02-21 12:55:27] เบอร์โทรศัพท์ : - mail not show 58.137.192.194

Comment : 1

ฝ่ายทะเบียนและบัตร ขอเรียนว่าการตอบกระทู้ใช้ได้เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับงานทะเบียนและบัตรฯ
ส่วนเรื่องที่ท่านแจ้งมาจะส่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการต่อไป
(ต้องขออภัยครับ)

Post by : ฝ่ายทะเบียนและบัตร [2014-03-18 16:01:09] เบอร์โทรศัพท์ : 02-5676014 124.122.240.215

กระทู้ถามตอบงานทะเบียนราษฎร
:: Powered by :: งานระบบงานคอมพิวเตอร์ ส่วนแผนงานและงบประมาณ เทศบาลนครรังสิต