อยากทราบที่เทศบาลทำบัตรของพระใหม่

รายละเอียด

ต้องใช้อะไรบ้าง
ขอบคุณ หลวงพี่ฝากถาม

Post by : สมปอง [2009-09-23 14:31:00] เบอร์โทรศัพท์ : 029742924 124.121.153.94

Comment : 1

ย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้านวัดที่จำวัดปัจจุบัน โดยต้องเปลี่ยนคำนำหน้านาม ในทะเบียนบ้าน
ตามที่ระบุในหนังสือสุทธิสำหรับพระภิกษุ สามเณร จากนั้นยื่นคำร้องขอมีบัตรแล้วแต่กรณี
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมติดต่องานบัตรฯ
02-5674159 , 02-5676014

Post by : ฝ่ายทะเบียนและบัตร [2009-11-09 14:56:22] 118.175.70.108

กระทู้ถามตอบงานทะเบียนราษฎร
:: Powered by :: งานระบบงานคอมพิวเตอร์ ส่วนแผนงานและงบประมาณ เทศบาลนครรังสิต