ขอความกรุณาชี้แจ้งให้ทราบด้วยนะคะ เดือดร้อนจริงๆคะ

รายละเอียด

ไม่ทราบว่าเช็คแอโรบิคเดือน ตุลาคม ทำไหมยังไม่ออกซึ่งปัจจุบันเดือน ธันวาคม แล้วคะ รบกวนด้วยนะคะ
เพราะไม่มีเงินจะใช้จ่ายแล้วนะคะ

Post by : นาง สายทอง ณ จัตุรัส [2014-12-01 11:30:31] เบอร์โทรศัพท์ : 0864414304 mail not show 110.77.176.107

Comment : 1

ฝ่ายทะเบียนและบัตร ขอเรียนว่าการตอบกระทู้ใช้ได้เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับงานทะเบียนและบัตรฯ
ส่วนเรื่องที่ท่านขอมาจะส่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการต่อไปPost by : ฝ่ายทะเบียนและบัตร [2014-12-08 09:24:36] เบอร์โทรศัพท์ : 0-25676014 171.97.175.38

กระทู้ถามตอบงานทะเบียนราษฎร
:: Powered by :: งานระบบงานคอมพิวเตอร์ ส่วนแผนงานและงบประมาณ เทศบาลนครรังสิต