ขอความกรุณาด้วยครับ

รายละเอียด

รบกวนสอบถามทำไมเช็คของทางเทศบาลตั้งแต่เดือนตุลาคมยังไม่ออก ตอนนี้เดือนธันวาคมแล้ว
ไม่ทราบว่าพนักงานเทศบาลเยอะแยะ ทำไมทำงานล่าช้า พวกผม ลำบาก ต้องกู้หนี้เขามาหมุนเงิน
ยังไงรบกวนด้วยนะครับ ขอบคุณที่เข้าใจและกรุณาครับ

Post by : ผู้รับจ้าง [2014-12-01 11:36:54] 110.77.176.107

Comment : 1

ฝ่ายทะเบียนและบัตร ขอเรียนว่าการตอบกระทู้ใช้ได้เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับงานทะเบียนและบัตรฯ
ส่วนเรื่องที่ท่านขอมาจะส่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการต่อไปPost by : ฝ่ายทะเบียนบัตร [2014-12-08 09:25:53] เบอร์โทรศัพท์ : 0-25676014 171.97.175.38

กระทู้ถามตอบงานทะเบียนราษฎร
:: Powered by :: งานระบบงานคอมพิวเตอร์ ส่วนแผนงานและงบประมาณ เทศบาลนครรังสิต