ร้องเรียนเรื่องขยะ

รายละเอียด

เรียน เจ้าหน้าที่เทศบาบลรังสิต ที่เกี่ยวข้อง

ดิฉัน นส จุฑาทิพ พงศ์ทิพย์รัตน์ พักอาศัย อยู่บริเวณ รังสิต ซึ่งต้องใช้สะพานลอย
บริเวณหน้าปากทางเข้าหมู่บ้านเมืองเอก ข้ามมาฝั่งโชคชัย สเต็กเฮ้าส์ ทุกวัน ประสงค์จะขอร้องเรียนว่า
ถังขยะบนสะพานลอยไม่มีเจ้าหน้าที่มาเก็บเป็น เวลาเดือนกว่าแล้ว ขยะล้นออกมานอกถัง
และบนสะพานลอยเป็นจำนวนมาก ส่งกลิ่นเหม็น และทำความสกปรกเป็นอย่างมาก

รบกวนทางเทศบาล ส่งเจ้าหน้าที่มาเก็บขยะ และทำความสะอาดด่วนค่ะ เนื่องจากทำลายสิ่งแวดล้อมบริเวณนั้น
เป็นอย่างมาก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเร่งดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ
จุฑาทิพ พงศ์ทิพย์รัตน์
มือถือ 080 241 5614

Post by : จุฑาทิพ พงศ์ทิพย์รัตน์ [2015-03-05 16:42:11] mail not show 27.55.153.155

Comment : 1

ฝ่ายทะเบียนและบัตร ขอเรียนว่าการตอบกระทู้ใช้ได้เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับงานทะเบียนและบัตรฯ
ส่วนเรื่องที่ท่านขอมาจะส่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการต่อไป

Post by : ฝ่ายทะเบียนและบัตร [2015-03-06 08:13:59] เบอร์โทรศัพท์ : 02-5676014 171.96.172.193

กระทู้ถามตอบงานทะเบียนราษฎร
:: Powered by :: งานระบบงานคอมพิวเตอร์ ส่วนแผนงานและงบประมาณ เทศบาลนครรังสิต