น่าสงสาร อ.ธัญบุรี ปะปาไม่ใหล

รายละเอียด

น้ำประปาไม่ไหลเกือบอาทิตย์แล้ว ถ้าเป็นเทศบาลเรา นายกคงจัดการไปแล้ว เห็นใจจริงๆ ทำไงได้ เลือกมาเอง
เอ้อ

Post by : โจ [2015-04-08 21:41:52] 49.230.91.14

Comment : 1

เลือกผิด คิดจนตัวตาย 5555

Post by : เอ [2015-04-08 22:05:18] 49.230.91.14

Comment : 2

ฝ่ายทะเบียนและบัตร ขอเรียนว่าการตอบกระทู้ใช้ได้เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับงานทะเบียนและบัตรฯ
ส่วนเรื่องที่ท่านขอมาจะส่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการต่อไป


Post by : ฝ่ายทะเบียนและบัตร [2015-04-16 08:44:09] 124.122.7.100

กระทู้ถามตอบงานทะเบียนราษฎร
:: Powered by :: งานระบบงานคอมพิวเตอร์ ส่วนแผนงานและงบประมาณ เทศบาลนครรังสิต