ร้องเรียนเรื่องเผาขยะ

รายละเอียด

คลอง1ธัญญบุรีสะพานฟ้าใกล้ตึกสีฟ้าริมคลอง มีร้านข้าวแกงตั้งอยู่
ร้านนี้ชอบเผาขยะใบไม้(มีต้นหูกวาง)ส่งกลิ่นส่งควันไปทั่วชอบเผาตอนเช้าด้วยยังไงรบกยิ่งวนช่วยด้วยก่อนที
่แถวนั้นจะเป็นมะเร็งปอดกันหมด

Post by : ผู้อาศัย [2015-05-24 07:14:07] 49.237.141.119

Comment : 1

ฝ่ายทะเบียนและบัตร ขอเรียนว่าการตอบกระทู้ใช้ได้เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับงานทะเบียนและบัตรฯ
ส่วนเรื่องที่ท่านขอมาจะส่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการต่อไปPost by : ฝ่ายทะเบียนและบัตร [2015-05-25 07:50:07] เบอร์โทรศัพท์ : 02-5676014 171.97.143.236

กระทู้ถามตอบงานทะเบียนราษฎร
:: Powered by :: งานระบบงานคอมพิวเตอร์ ส่วนแผนงานและงบประมาณ เทศบาลนครรังสิต