ได้รหัสหลังจากกรอกข้อมูลต่ออายุบัตรประชาชนแล้วจะเช็คคิวได้ที่ไหนคะ

รายละเอียด

ได้รหัสหลังจากกรอกข้อมูลต่ออายุบัตรประชาชนแล้วจะเช็คคิวได้ที่ไหนคะ

Post by : JP [2015-09-03 12:06:24] 110.34.220.81

Comment : 1

เข้าที่ระบบสารสนเทศบริการประชาชนและเลือกตรวจสอบที่ระบบสำรองคิวล่วงหน้าทำบัตรประชาชน หรือโทร
02-5676014..ครับ

Post by : ฝ่ายทะเบียนและบัตร [2015-09-14 08:39:11] เบอร์โทรศัพท์ : 02-5676014 124.122.232.237

กระทู้ถามตอบงานทะเบียนราษฎร
:: Powered by :: งานระบบงานคอมพิวเตอร์ ส่วนแผนงานและงบประมาณ เทศบาลนครรังสิต