กราฟแสดงระดับน้ำ
รายงานสถานการณ์ระดับน้ำ ในพื้นที่เทศบาลนครรังสิต
ลำดับ ระดับน้ำ สภาวะ วัน/เดือน/ปี ธงสี
1 1.10 เมตร สภาวะปกติ 2021-09-27 08:00:00 flag1
2 1.17 เมตร สภาวะปกติ 2021-09-27 16:30:00 flag1
3 1.20 เมตร สภาวะปกติ 2021-09-28 08:00:00 flag1
4 1.29 เมตร สภาวะปกติ 2021-09-28 16:30:00 flag1
5 1.18 เมตร สภาวะปกติ 2021-09-29 08:00:00 flag1
6 1.19 เมตร สภาวะปกติ 2021-09-29 17:15:00 flag1
7 1.14 เมตร สภาวะปกติ 2021-09-30 08:00:00 flag1
8 1.12 เมตร สภาวะปกติ 2021-09-30 16:30:00 flag1
9 1.05 เมตร สภาวะปกติ 2021-10-01 08:00:00 flag1
10 1.10 เมตร สภาวะปกติ 2021-10-01 16:30:00 flag1
11 1.03 เมตร สภาวะปกติ 2021-10-02 08:00:00 flag1
12 1.05 เมตร สภาวะปกติ 2021-10-02 16:30:00 flag1
13 1.13 เมตร สภาวะปกติ 2021-10-03 08:00:00 flag1
14 1.10 เมตร สภาวะปกติ 2021-10-03 16:30:00 flag1
15 1.10 เมตร สภาวะปกติ 2021-10-04 08:00:00 flag1
16 1.12 เมตร สภาวะปกติ 2021-10-04 16:30:00 flag1
17 1.13 เมตร สภาวะปกติ 2021-10-05 08:30:00 flag1
18 1.14 เมตร สภาวะปกติ 2021-10-05 16:30:00 flag1
19 1.25 เมตร สภาวะปกติ 2021-10-06 09:00:00 flag1
20 1.29 เมตร สภาวะปกติ 2021-10-06 16:00:00 flag1
21 1.29 เมตร สภาวะปกติ 2021-10-07 08:30:00 flag1
22 1.30 เมตร สภาวะปกติ 2021-10-07 16:30:00 flag1
23 1.23 เมตร สภาวะปกติ 2021-10-08 08:00:00 flag1
24 1.35 เมตร ให้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด 2021-10-08 16:30:00 flag2
25 1.26 เมตร สภาวะปกติ 2021-10-09 08:30:00 flag1
26 1.36 เมตร ให้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด 2021-10-09 16:30:00 flag2
27 1.35 เมตร ให้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด 2021-10-10 08:30:00 flag2
28 1.32 เมตร ให้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด 2021-10-10 16:00:00 flag2
29 1.27 เมตร สภาวะปกติ 2021-10-11 07:40:00 flag1
32 1.23 เมตร สภาวะปกติ 2021-10-11 16:00:00 flag1
33 1.26 เมตร สภาวะปกติ 2021-10-12 08:00:00 flag1
34 1.32 เมตร ให้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด 2021-10-13 16:00:00 flag2
35 1.21 เมตร สภาวะปกติ 2021-10-13 08:00:00 flag1
36 1.20 เมตร สภาวะปกติ 2021-10-13 16:30:00 flag1
37 1.15 เมตร สภาวะปกติ 2021-10-14 07:45:00 flag1
38 1.04 เมตร สภาวะปกติ 2021-10-14 16:30:00 flag1
39 1.06 เมตร สภาวะปกติ 2021-10-15 08:30:00 flag1
40 1.19 เมตร สภาวะปกติ 2021-10-15 16:30:00 flag1
41 1.35 เมตร ให้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด 2021-10-16 07:50:00 flag2
42 1.35 เมตร ให้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด 2021-10-16 16:30:00 flag2
43 1.40 เมตร ให้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด 2021-10-17 07:45:00 flag2
44 1.45 เมตร ให้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด 2021-10-17 15:40:00 flag2
45 1.48 เมตร ให้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด 2021-10-18 08:25:00 flag2
46 1.48 เมตร ให้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด 2021-10-18 16:40:00 flag2
47 1.48 เมตร ให้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด 2021-10-19 08:00:00 flag2
48 1.46 เมตร ให้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด 2021-10-19 16:30:00 flag2
49 1.41 เมตร ให้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด 2021-10-20 07:40:00 flag2
50 1.46 เมตร ให้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด 2021-10-20 16:00:00 flag2
51 1.38 เมตร ให้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด 2021-10-21 07:45:00 flag2
52 1.39 เมตร ให้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด 2021-10-21 16:00:00 flag2
53 1.35 เมตร ให้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด 2021-10-22 08:00:00 flag2
54 1.36 เมตร ให้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด 2021-10-22 16:30:00 flag2
55 1.32 เมตร ให้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด 2021-10-23 08:15:00 flag2
56 1.30 เมตร สภาวะปกติ 2021-10-23 15:50:00 flag1
57 1.28 เมตร สภาวะปกติ 2021-10-24 07:30:00 flag1
58 1.24 เมตร สภาวะปกติ 2021-10-24 16:00:00 flag1
59 1.25 เมตร สภาวะปกติ 2021-10-25 08:00:00 flag1
60 1.20 เมตร สภาวะปกติ 2021-10-25 16:00:00 flag1
61 1.30 เมตร สภาวะปกติ 2021-10-26 07:40:00 flag1
62 1.09 เมตร สภาวะปกติ 2021-10-26 16:00:00 flag1
63 1.18 เมตร สภาวะปกติ 2021-10-27 08:00:00 flag1
64 1.18 เมตร สภาวะปกติ 2021-10-27 16:00:00 flag1
65 1.20 เมตร สภาวะปกติ 2021-10-28 07:45:00 flag1
66 1.20 เมตร สภาวะปกติ 2021-10-29 08:00:00 flag1
67 1.20 เมตร สภาวะปกติ 2021-10-29 16:00:00 flag1
68 1.18 เมตร สภาวะปกติ 2021-10-30 07:25:00 flag1
69 1.18 เมตร สภาวะปกติ 2021-10-30 15:45:00 flag1
70 1.17 เมตร สภาวะปกติ 2021-10-31 15:00:00 flag1
71 1.24 เมตร สภาวะปกติ 2021-11-01 08:30:00 flag1
72 1.22 เมตร สภาวะปกติ 2021-11-03 16:30:00 flag1
73 1.18 เมตร สภาวะปกติ 2021-11-02 06:50:00 flag1
74 1.20 เมตร สภาวะปกติ 2021-11-02 16:00:00 flag1
75 1.18 เมตร สภาวะปกติ 2021-11-03 09:00:00 flag1