รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคล
เป็นพนักงานสถานธนานุบาล เทศบาลนครรังสิต

Responsive image

ด้วยเทศบาลนครรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี มีความประสงค์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาล เทศบาลนครรังสิต ในตำแหน่งต่อไปนี้
 1. พนักงานรักษาสถานที่และความสะอาด จำนวน 1 อัตรา
สามารถอ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติมได้จากลิ้งค์ด้านล่าง

เทศบาลนครรังสิตรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล

ข้อมูล ณ 18 เมษายน 2561

b1

สำนักปลัดเทศบาล

คลิก

b2

สำนักการคลัง

คลิก

b3

กองสวัสดิการสังคม

คลิก

 
b1

กองการศึกษา

คลิก

b2

กองการศึกษา

คลิก

b2

สำนักการช่าง

คลิก

 
b2

รับโอน / ย้าย พนักงานเทศบาล

คลิก


เทศบาลนครรังสิตรับสมัครพนักงานจ้าง

ข้อมูล ณ 18 เมษายน 2561

d1

สำนักปลัดเทศบาล

คลิก

d2

สำนักการคลัง

คลิก

d3

สำนักการช่าง

คลิก

 
d4
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

คลิก

d5

กองการศึกษา

คลิก

d6

กองสวัสดิการสังคม

คลิก