ใบสมัครออนไลน์

  ใบสมัครสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ศูนย์ อปพร.เทศบาลนครรังสิต

   ใบสมัครสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ศูนย์ อปพร.เทศบาลนครรังสิต


  ใบสมัครสมาชิกศูนย์เรียนรู้ดนตรีและนาฏศิลป์ เทศบาลนครรังสิต

   ใบสมัครสมาชิกศูนย์เรียนรู้ดนตรีและนาฏศิลป์ เทศบาลนครรังสิต


  ลงทะเบียนตรวจสุขภาพสำหรับผู้ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป เทศบาลนครรังสิต

   ประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิตที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไปลงทะเบียนตรวจสุขภาพฟรี


 

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายการคุยกันเช้านี้ที่รังสิต เทปออกอากาศวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561

เทปนี้พบกับคุณภัทรพล ภูคุ้มจันอัด นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ กองสาธารณสุข ที่มาประชาสัมพันธ์ศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการเทศบาลนครรังสิต

รายการคุยกันเช้านี้ที่รังสิต เทปออกอากาศวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561

เทปนี้พบกับคุณสุนิศา พริบไหว นักสันทนาการปฏิบัติการ กองการศึกษา ที่มาประชาสัมพันธ์การจัดงานหล่อเทียน และแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี พ.ศ.2561 ของเทศบาลนครรังสิต

รับโอน / ย้าย และ รับสมัครพนักงานจ้าง เทศบาลนครรังสิต (2 ก.ค. 2561)

เทศบาลนครรังสิต รับโอน/ย้าย พนักงานส่วนท้องถิ่น , รับสมัครพนักงานจ้าง....

รายการคุยกันเช้านี้ที่รังสิต เทปออกอากาศวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561

เทปนี้พบกับคุณมนตรี มากเพ็ชร์ หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่วนอำนวยการและปกครอง สำนักปลัดเทศบาล ที่มาประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้เข้าฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลนครรังสิต ...

รายการคุยกันเช้านี้ที่รังสิต เทปออกอากาศวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561

เทปนี้พบกับท่านนายกธีรวุฒิ กลิ่นกุสมุ นายกเทศมนตรีนครรังสิตพบประชาชน

รายการคุยกันเช้านี้ที่รังสิต เทปออกอากาศวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561

เทปนี้พบกับนางสาวนีรวรรณ อิ่มกะดี ตำแหน่ง นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ และ จินตนา แต้มประสิทธิ์ หรือพี่ต้อย เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวกะลา ที่จะมาพูดถึงการฝากจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ ...

รายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเทศบาลนครรังสิต

เทศบาลนครรังสิต โดยงานควบคุมเหตุรำคาญและมลภาวะได้จัดทำข้อมูลการใช้พลังงานและค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ของเทศบาลนครรังสิต ตามโครการสำนักงานสีเขียว(GREEN OFFICE) ประกอบด้วยข้อมูล การใช้ไฟฟ้า ...

รายการคุยกันเช้านี้ที่รังสิต เทปออกอากาศวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561

เทปนี้ท่านนายกธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิตพบประชาชน ได้มาพูดถึงรายละเอียดภาพรวมของโครงการ "คนรังสิตรักกัน"


ข่าวกิจกรรม

สรุปผลการแข่งขัน ฟุตซอลรังสิตคัพ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2561

สรุปผลการแข่งขัน ฟุตซอลรังสิตคัพ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2561

อ่านเพิ่มเติม...

ฝ่ายรักษาความสงบ เจ้าหน้าที่ ศูนย์ RCC ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลนครหาดใหญ่ ...

ฝ่ายรักษาความสงบ เจ้าหน้าที่ ศูนย์ RCC ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา 13 มีนาคม 2561

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลนครรังสิต ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ...

เทศบาลนครรังสิต ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการเสวนาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นรังสิต ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องนครรังสิต ชั้น 12

อ่านเพิ่มเติม...

รับคณะศึกษาดูงานจาก ...

ศูนย์ RCC รับคณะศึกษาดูงานจาก สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น/นักศึกษาหลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป รุ่นที่ 69 และวิทยากรโครงการ จำนวน 102 คน เข้ารับฟังการบรรยายสรุป “การบริหารจัดการองค์กรอย่างมืออาชีพในยุค ...

อ่านเพิ่มเติม...

ระบบสารสนเทศ

ข่าวประกวดราคา / สรุปผล จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวสอบราคา

ประกาศราคากลาง

 

 

รวมภาพกิจกรรม

 • สัมภาษณ์
  ชมรมต่างๆ
  คลิก
 • ประมวลภาพ
  “ งานประเพณีสงกรานต์ 13 เมษายน 2561 ”
  คลิก
 • ประมวลภาพกิจกรรม
  "นครรังสิตมินิมาราธอน"
  คลิก

รายการคุยกันเช้านี้ที่รังสิต

สปอร์ตวิดีโอ

สปอร์ตวิดีโอ