ใบสมัครออนไลน์


  ใบสมัครสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ศูนย์ อปพร.เทศบาลนครรังสิต

   ใบสมัครสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ศูนย์ อปพร.เทศบาลนครรังสิต


  ใบสมัครสมาชิกศูนย์เรียนรู้ดนตรีและนาฏศิลป์ เทศบาลนครรังสิต

   ใบสมัครสมาชิกศูนย์เรียนรู้ดนตรีและนาฏศิลป์ เทศบาลนครรังสิต


  ใบสมัครเด็กและเยาวชนแสดงกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562

   ใบสมัครเด็กและเยาวชนแสดงกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562


 

แบบสอบถาม ความคิดเห็น


- สำหรับบุคลากรทุกคนที่มีอายุงานต้ังแต่ 1 ปี

  แบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลนครรังสิต

   ขอความร่วมมือบุคลากรทุกคนที่มีอายุงานต้ังแต่ 1 ปี ขึ้นไปนับถึงวันกรอกแบบประเมิน ร่วมกรอกแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลนครรังสิต ได้ต้ังแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 พ.ค. 62


- สำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

  แบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลนครรังสิต

   ขอแจ้งช่องทางในการกรอกแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลนครรังสิต ได้ต้ังแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 พ.ค. 62


 

ข่าวประชาสัมพันธ์

การปิดบริการค้นงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน

ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครรังสิต เรื่อง การปิดบริการค้นงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน....

รายการคุยกันเช้านี้ที่รังสิต เทปออกอากาศวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562

เทปนี้พบกับคุณธีรติพร จันทร์เพ็ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป กองการศึกษา เทศบาลนครรังสิต ที่มาประชาสัมพันธ์เทศบาลนครรังสิตกำหนดจัดโครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562....

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนเดชาพัฒนา (เพิ่มเติม)

ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนเดชาพัฒนา (เพิ่มเติม)

ประกาศลาออกของคณะกรรมการชุมชนเดชาพัฒนา

ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง การลาออกของคณะกรรมการชุมชนเดชาพัฒนา

คนรังสิตรู้เท่าทันมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ปี 2562

เทศบาลนครรังสิต เชิญสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ร่วมโครงการ....

รายการคุยกันเช้านี้ที่รังสิต เทปออกอากาศวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562

เทปนี้พบกับคุณไพบูรณ์ โพธิ์คำ นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครรังสิต ที่มาประชาสัมพันธ์โครงการจัดอบรมการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคในชุมชนและครัวเรือน....

ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ...

ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ 2562 เทศบาลนครรังสิต

รายการคุยกันเช้านี้ที่รังสิต เทปออกอากาศวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562

เทปนี้พบกับคุณณัฐพร วัฒนกุล ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เทศบาลนครรังสิต ที่มาประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น Traffy Fondue....


ข่าวกิจกรรม

เทศบาลนครรังสิตได้จัดพิธีแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2562

วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 ขอเชิญร่วมพิธีแห่เทียนจำนำพรรษา / ถวายเทียนจำนำพรรษา / ถวายพระประจำวันเกิด และทอดผ้าป่าสามัคคี.....

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลนครรังสิตจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2562

วันที่ 5 มิ.ย.2562 ณ ห้องประชุมหงส์มังกร ชั้น 12 อาคารจอดรถเทศบาลนครรังสิต ดร.เดชา กลิ่นกุสุม รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต เป็นประธานพิธีเปิดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก.....

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ ...

นายวีรพงษ์ พิทักษ์ไพบูลย์กิจ รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ในสังกัดเทศบาล ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ.....

อ่านเพิ่มเติม...

ตักบาตร 4 จุดถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ ...

นายกเทศมนตรีนครรังสิตนำข้าราชการและประชาชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิ.ย. 2562.....

อ่านเพิ่มเติม...

ระบบสารสนเทศ

ข่าวประกวดราคา / สรุปผล จัดซื้อ-จัดจ้าง

 

 

รวมภาพกิจกรรม


 • สัมภาษณ์
  ชมรมต่างๆ
  คลิก

 • “ ประมวลภาพ การแข่งขัน
  นครรังสิตมินิมาราธอน ครั้งที่ 2 ”
  คลิก

 • "ประมวลภาพโครงการส่งเสริม
  อนุรักษ์ ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562"
  คลิก

รายการคุยกันเช้านี้ที่รังสิต

สปอร์ตวิดีโอ

สปอร์ตวิดีโอ