ใบสมัครออนไลน์


  ใบสมัครสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ศูนย์ อปพร.เทศบาลนครรังสิต

   ใบสมัครสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ศูนย์ อปพร.เทศบาลนครรังสิต


  ใบสมัครเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลนครรังสิต

   ใบสมัครเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลนครรังสิต


  ใบสมัครสมาชิกศูนย์เรียนรู้ดนตรีและนาฏศิลป์ เทศบาลนครรังสิต

   ใบสมัครสมาชิกศูนย์เรียนรู้ดนตรีและนาฏศิลป์ เทศบาลนครรังสิต


  ประกาศและใบรับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอล รังสิตคัพ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562

   ประกาศและใบรับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอล รังสิตคัพ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562


  ประกาศและใบรับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันเซปัคตะกร้อและตะกร้อลอดห่วง ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562

   ประกาศและใบรับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันเซปัคตะกร้อและตะกร้อลอดห่วง ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562


  ใบสมัครเด็กและเยาวชนแสดงกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562

   ใบสมัครเด็กและเยาวชนแสดงกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562


 

แบบสอบถาม ความคิดเห็น


- สำหรับบุคลากรทุกคนที่มีอายุงานต้ังแต่ 1 ปี

  แบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลนครรังสิต

   ขอความร่วมมือบุคลากรทุกคนที่มีอายุงานต้ังแต่ 1 ปี ขึ้นไปนับถึงวันกรอกแบบประเมิน ร่วมกรอกแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลนครรังสิต ได้ต้ังแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 พ.ค. 62


- สำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

  แบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลนครรังสิต

   ขอแจ้งช่องทางในการกรอกแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลนครรังสิต ได้ต้ังแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 พ.ค. 62


 

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายการคุยกันเช้านี้ที่รังสิต เทปออกอากาศวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562

เทปนี้พบกับคุณจีรนันท์ ปิติฤกษ์ พยาบาลวิชาชีพ และคุณรัตนาภรณ์ เนตรครุธ พยาบาลวิชาชีพ มาประชาสัมพันธ์โครงการตรวจคัดกรองต้อกระจกและแก้ไขปัญหาสายตา และโครงการ 35+ สะดวกสุข บริการตรวจสุขภาพฟรี....

รายการคุยกันเช้านี้ที่รังสิต เทปออกอากาศวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562

เทปนี้พบกับคุณสุภรัตน์ ชอบค้า นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ และคุณประมวญ อุทรักษ์ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่มาประชาสัมพันธ์ "งานวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน"....

รับสมัครนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันเปตอง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

เทศบาลนครรังสิต กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ................

รับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันเซปัคตะกร้อและตะกร้อลอดห่วง ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562

เทศบาลนครรังสิต กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อและตะกร้อลอดห่วง ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562 ................

รับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอล รังสิตคัพ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562

เทศบาลนครรังสิต กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล รังสิตคัพ ครั้งที่ 15 ................

รายการคุยกันเช้านี้ที่รังสิต เทปออกอากาศวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562

เทปนี้พบกับคุณนิติ แย้มพันธุ์ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กองสวัสดิการสังคม ที่มาประชาสัมพันธ์โครงการออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562....

รายการคุยกันเช้านี้ที่รังสิต เทปออกอากาศวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562

เทศบาลนครรังสิตเสนอรายการพิเศษสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชุดเฉลิมองค์กษัตรา มหาวชิราลงกรณ....

รายการคุยกันเช้านี้ที่รังสิต เทปออกอากาศวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562

เทปนี้พบกับคุณประมวญ อุทรักษ์ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครรังสิต ที่มาประชาสัมพันธ์โครงการจิตอาสาพัฒนาคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ช่วงคลอง 1 - 3....


ข่าวกิจกรรม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ...

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต ได้มอบหมายให้รองปลัดเทศบาล นางชลิดา กุศลศิลปวุฒิ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน.....

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลนครรังสิต จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา 18 พ.ค. 2562

18 พ.ค. 2562 ณ วัดแสงสรรค์ ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี นางน้ำทิพย์ รุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต พร้อมด้วยนายสมยศ พงศ์ธีรการ รองปลัดเทศบาล.....

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลนครรังสิตจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ช่วงบริเวณคลอง 1 - 3

อำเภอธัญบุรีร่วมกับเทศบาลนครรังสิตจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ช่วงบริเวณคลอง 1 - 3 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562.....

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดอบรมโครงการอบรมกีฬาขั้นพื้นฐานให้แก่เด็กและเยาวชน ประจำปี 2562

นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต มอบหมายให้นางน้ำทิพย์ รุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดอบรม.....

อ่านเพิ่มเติม...

ระบบสารสนเทศ

ข่าวประกวดราคา / สรุปผล จัดซื้อ-จัดจ้าง

 

 

รวมภาพกิจกรรม


 • สัมภาษณ์
  ชมรมต่างๆ
  คลิก

 • “ ประมวลภาพ การแข่งขัน
  นครรังสิตมินิมาราธอน ครั้งที่ 2 ”
  คลิก

 • "ประมวลภาพโครงการส่งเสริม
  อนุรักษ์ ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562"
  คลิก

รายการคุยกันเช้านี้ที่รังสิต

สปอร์ตวิดีโอ

สปอร์ตวิดีโอ