ข่าวประชาสัมพันธ์

09/01/2561 เวลา 16.45 น. เกิดเหตุเพลิงไหม้จากร้านอาหารเวียงจันทร์ ...

09/01/2561 เวลา 16.45 น. เกิดเหตุเพลิงไหม้จากร้านอาหารเวียงจันทร์ และได้ลุกลามมายังข้างร้าน พี.พี.เฟอร์นิเจอร์

เปิดรับสมัครแล้ว...นครรังสิต มินิมาราธอน ครั้งที่ 1

>> ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครแล้ว...นครรังสิต มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 << วัตถุประสงค์ 1. เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย สมทบทุนมูลนิธิสิริวัฒนา เชสเชียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และ ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์เรียนรู้ดนตรีและนาฏศิลป์ เทศบาลนครรังสิต ...

ตามที่เทศบาลนครรังสิต ได้จัดทำโครงการพัฒนาทักษะสู่อาเซียน เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน เทศบาลนครรังสิต ได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ดนตรีและนาฏศิลป์ ...

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ สำหรับการลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ...

ข่าวประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562

ดาวน์โหลดคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คลิก ดาวน์โหลด

ตารางกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ต.ค.60 - ...

ตารางกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ต.ค.60 - ก.ย.61) เทศบาลนครรังสิต ---------------------------------------------------------- ดูรายละเอียดตามไฟล์แนบด้านล่าง ...

ประกาศเทศบาลนครรังสิต

ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง รับสมัครเด็กและเยาวชนแสดงกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ ...

ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง รับสมัครเด็กและเยาวชนแสดงกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561  

ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง ขอความร่วมมือห้ามจุดพลุ ...

ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง ขอความร่วมมือห้ามจุดพลุ ปล่อยโคมลอยและดื่มหรือจำหน่ายเครื่องดื่ม ที่มีแอลกอฮอล์ในพื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาลนครรังสิต   ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่

ประกาศเรื่องขอความร่วมมืองดจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และห้ามจำหน่ายพลุ ...

ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง ขอความร่วมมืองดจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และห้ามจำหน่ายพลุ ประทัด ดอกไม้ไฟและโคมไฟ ทุกชนิด   ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่

ประกาศปิดถนนเลียบคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ช่วงถนน รังสิต-นครนายก 8 ถึง ...

ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง ประกาศปิดถนนเลียบคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ช่วงถนน รังสิต-นครนายก 8 ถึง ถนนรังสิต-นครนายก 16   ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่

ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ...

ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)   ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่


ข่าวกิจกรรม

เทศบาลนครรังสิต ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ...

เทศบาลนครรังสิต ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการเสวนาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นรังสิต ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องนครรังสิต ชั้น 12

อ่านเพิ่มเติม...

รับคณะศึกษาดูงานจาก ...

ศูนย์ RCC รับคณะศึกษาดูงานจาก สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น/นักศึกษาหลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป รุ่นที่ 69 และวิทยากรโครงการ จำนวน 102 คน เข้ารับฟังการบรรยายสรุป “การบริหารจัดการองค์กรอย่างมืออาชีพในยุค ...

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการจัดทำแผนชุมชน 21 มกราคม 2561

เทศบาลนครรังสิต จัดโครงการจัดทำแผนชุมชน วันที่ 21 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมหงส์มังกร ชั้น 12 (อาคารจอดรถ)

อ่านเพิ่มเติม...

นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต นายไพโรจน์ อินทร์เนื่อง ...

นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต นายไพโรจน์ อินทร์เนื่อง รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต สมาชิกสภาฯ หน.ส่วนราชการ เทศบาลนครรังสิต ประชุมหารือการใช้พื้นที่สาธารณะภายใน ศูนย์การค้า " Market Place " ...

อ่านเพิ่มเติม...

ระบบสารสนเทศ

ข่าวประกวดราคา / สรุปผล จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศ - ระเบียบ - แผน - กฎหมาย

ข่าวสอบราคา

ประกาศราคากลาง

 

 

 

รวมภาพกิจกรรม

  • วันเด็กแห่งชาติ
    13 มกราคม 2561
    คลิก
  • สัมภาษณ์
    ชมรมต่างๆ
    คลิก

รายการคุยกันเช้านี้ที่รังสิต

สปอร์ตวิดีโอ

สปอร์ตวิดีโอ