ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญพสกนิกรชาวนครรังสิต ...

ขอเชิญพสกนิกรชาวนครรังสิต ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและพิธีจุดเทียนสดุดีพระเกียรติคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ...

บัญชีรายชื่อ ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการของเทศบาลนครรังสิต พฤศจิกายน ...

บัญชีรายชื่อ ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการของเทศบาลนครรังสิต พฤศจิกายน 2563 ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง บัญชีรายชื่อ ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ.....

รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้วย เทศบาลนครรังสิต จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่ที่ว่าง......

ประกาศให้มีการเลือกตั้ง ...

ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ...

ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ส่วนพัฒนารายได้ จัดทำประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการ........

โครงการออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1

        เทศบาลนครรังสิต จัดโครงการออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่ เพื่อออกให้บริการประชาชนและเปิดเวทีรับฟังปัญหาต่างๆและความต้องการของประชาชนเพื่อวางแนวทางการแก้ไขปัญหา ...

ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง ขอความร่วมมืองดจำหน่ายเครื่องดื่ม ...

ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง ขอความร่วมมืองดจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และห้ามจำหน่ายพลุ ประทัด ดอกไม้ไฟและโคมไฟ ทุกชนิด ตามที่เทศบาลนครรังสิต ได้ประกาศปิดการจราจรเป็นการชั่วคราว ณ ...

ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง ปิดการจราจรบนถนนเลียบคลองรังสิต ...

ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง ปิดการจราจรบนถนนเลียบคลองรังสิตประยูรศักดิ์ช่วงถนนซอยรังสิต-นครนายก ๘ ถึง ซอยรังสิต-นครนายก ๑๖ ด้วยเทศบาลนครรังสิต กำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๓ ...


ข่าวกิจกรรม

เทศบาลนครรังสิต ร่วมกิจกรรม “ งานวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ ...

เทศบาลนครรังสิต ร่วมกิจกรรม “ งานวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ” ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ...

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลนครรังสิตได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ...

เทศบาลนครรังสิตได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ สถานประกอบการต้นแบบนการชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมดีเด่น วันที่ 26 พ.ย.2563 ณ ศาลาการเปรียญ วัดโบสถ์ ต.บางกระบือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี นายไพโรจน์ ...

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลนครรังสิตจัดงาน"124 ปี ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์" ...

วันที่ 18 พ.ย.2563 นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดงานรำลึก124 ปี เปิดประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ...

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลนครรังสิตได้รับโล่รางวัลตำบลปลอดภัยเข้มแข็งด้านการแพทย์ฉุกเฉิน

เทศบาลนครรังสิตได้รับโล่รางวัลตำบลปลอดภัยเข้มแข็งด้านการแพทย์ฉุกเฉิน วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารพัฒนาบุคลากรการแพทย์ฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ นายธีรวุฒิ ...

อ่านเพิ่มเติม...