ใบสมัครออนไลน์


  ใบสมัครสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ศูนย์ อปพร.เทศบาลนครรังสิต

   ใบสมัครสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ศูนย์ อปพร.เทศบาลนครรังสิต


  ใบสมัครสมาชิกศูนย์เรียนรู้ดนตรีและนาฏศิลป์ เทศบาลนครรังสิต

   ใบสมัครสมาชิกศูนย์เรียนรู้ดนตรีและนาฏศิลป์ เทศบาลนครรังสิต


  ใบสมัครเด็กและเยาวชนแสดงกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562

   ใบสมัครเด็กและเยาวชนแสดงกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562


  ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

   รับสมัครคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส ที่ขอรับการช่วยเหลือ และขอรับทุนการศึกษาจากเทศบาลนครรังสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


รายงานผลสำรวจความคิดเห็น

ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล ด้วยวิธีการจัดทำโพล (Poll) เรื่อง การขออนุญาตให้ใช้กัญชาและกระท่อมในทางการแพทย์

เรื่อง ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล ด้วยวิธีการจัดทำโพล (Poll) เรื่อง การขออนุญาตให้ใช้กัญชาและกระท่อมในทางการแพทย์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0211.1(ศอ.ปส.มท.)/ว 4308 ลว 19 ก.ค. 62 [คลิ๊ก]

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. หนังสือกรมประชาสัมพันธ์ ที่ นร 0220.4/ว 1181 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2562 [คลิ๊ก] 2. โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลด้วยวิธีการจัดทำโพล (Poll) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [คลิ๊ก]

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายการคุยกันเช้านี้ที่รังสิต เทปออกอากาศวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562

เทปนี้พบกับนายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม ท่านนายกเทศมนตรีนครรังสิต ที่มาประชาสัมพันธ์แนวทางการแก้ไขปัญหาจราจร การขยายถนนและตีเส้นแบ่งช่องจราจร....

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวนครรังสิต เเบ่งปันน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวนครรังสิต เเบ่งปันน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคอีสาน ภาคกลางตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง.....

ขอเชิญท่านนำสุนัข-แมว เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 26 กันยายน 2562 ขอเชิญท่านนำสุนัข-แมว เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า...ฟรี.....

รายการคุยกันเช้านี้ที่รังสิต เทปออกอากาศวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562

เทปนี้พบกับนายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม ท่านนายกเทศมนตรีนครรังสิต ที่มาประชาสัมพันธ์การแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิการขอรับเบี้ยยังชีพ....

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ให้แก่สภากาชาดไทย ในวันที่ 23 กันยายน 2562

เทศบาลนครรังสิต ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ให้แก่สภากาชาดไทย ในวันที่ 23 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.....

รายการคุยกันเช้านี้ที่รังสิต เทปออกอากาศวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562

เทปนี้พบกับคุณธีรติพร จันทร์เพ็ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป กองการศึกษา เทศบาลนครรังสิต ที่มาประชาสัมพันธ์การแข่งขันฟุตซอล และเซปักตะกร้อ รังสิตคัพ นัดชิงชนะเลิศ....

ขอให้ไปแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยฯ

ตามที่ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กำหนดให้เทศบาลนครรังสิต ต้องตรวจสอบสถานะการดำรงชีวิตอยู่ พร้อมรับทราบยืนยัน....

ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง ...

ด้วยเทศบาลนครรังสิต ได้รับโอนถนนบริเวณหน้าหมู่บ้านรัตนโกสินทร์ 200 ให้เป็นทางสาธารณประโยชน์และมีสิ่งก่อสร้างบนที่ดิน....


ข่าวกิจกรรม

พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 7 โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลนครรังสิต

28 ส.ค. 2562 นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนผู้สูงอายุ......

อ่านเพิ่มเติม...

นายกเทศมนตรีนครรังสิต เข้ารับรางวัลกองทุนหลักประกันสุขภาพดีเด่น

ภายใต้นโยบาย และการขับเคลื่อน ของ นายธีรวุฒิกลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต กับกองทุน......

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีมอบหนังสือหลักสูตรสถานศึกษา และอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้หลักสูตรท้องถิ่น ...

นางน้ำทิพย์ รุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต เป็นประธานในพิธีมอบหลักสูตรสถานศึกษา และอบรมเชิงปฏิบัติการ ในการใช้หลักสูตรท้องถิ่น เป็นหลักสูตรสถานศึกษา......

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน (EMR)

นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน” (EMR)......

อ่านเพิ่มเติม...

ระบบสารสนเทศ

ข่าวประกวดราคา / สรุปผล จัดซื้อ-จัดจ้าง

 

 

รวมภาพกิจกรรม


 • สัมภาษณ์
  ชมรมต่างๆ
  คลิก

 • “ เทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 ”
  คลิก

 • “ เทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562 ”
  คลิก

รายการคุยกันเช้านี้ที่รังสิต

สปอร์ตวิดีโอ

สปอร์ตวิดีโอ