ข่าวประชาสัมพันธ์

ยินดีกับพ่อค้า-แม่ค้า ตลาดพรพัฒน์ ตลาดสุชาติ

ยินดีกับพ่อค้า-แม่ค้า ตลาดพรพัฒน์ ตลาดสุชาติ ที่ได้รับการอนุญาตให้เปิดตลาด ตามมติที่ประชุมของ ส.ป.ก.อำเภอ แต่ต้องปฏิบัติตามข้อแม้.......

เทศบาลนครรังสิต พร้อม! เตรียมงบประมาณจัดซื้อวัคซีนต้านไวรัส COVID -19 ...

เทศบาลนครรังสิต พร้อม! เตรียมงบประมาณจัดซื้อวัคซีนต้านไวรัส COVID -19 เพื่อคนรังสิต 90 ล้านบาท จากการไลฟ์สดพูดคุยกับพี่น้องประชาชนเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 ...

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ...

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง มาตรการสำหรับผู้เดินทางเข้าออกพื้นที่จังหวัดปทุมธานี เพื่อป้องกันและคงบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 2019 (COVID-19) ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ...

คำสั่งจังหวัดปทุมธานี ที่ ๓๐๑ / ๒๕๖๔ เรื่อง ปิดสถานที่ ...

คำสั่งจังหวัดปทุมธานี ที่ ๓๐๑ / ๒๕๖๔ เรื่อง ปิดสถานที่ ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) คำสั่งจังหวัดปทุมธานี ที่ ๓๐๑ / ๒๕๖๔ เรื่อง ปิดสถานที่ ...

ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง ...

ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง แจ้งขยายเวลาปิดสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครรังสิตชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ฉบับที่ 3) ...

หลักเกณฑ์การตรวจคัดกรอง และ ...

หลักเกณฑ์การตรวจคัดกรอง และ ดาวน์โหลดหนังสือรับรองการเดินทางออกนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หลักเกณฑ์การตรวจคัดกรอง และ ...

แอปพลิเคชันหมอชนะ

แอปพลิเคชันหมอชนะ ขอเชิญชวนคนไทย ร่วมโหลดแอป 'หมอชนะ' ร่วมใช้ ร่วมใจ ชนะ COVID-19.......

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ...

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี เรื่อง มาตราการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ...


ข่าวกิจกรรม

คณะผู้บริหารเทศบาลนครรังสิต ร่วมถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพร ...

คณะผู้บริหารเทศบาลนครรังสิต ร่วมถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 14 มกราคม 2563 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ...

อ่านเพิ่มเติม...

พม.ปันสุข ตั้งตู้แบ่งปันสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค ...

พม.ปันสุข ตั้งตู้แบ่งปันสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด 19 ณ เทศบาลนครรังสิต วันที่ 13 มกราคม 2564 ณ บริเวณหน้าเทศบาลนครรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ...

อ่านเพิ่มเติม...

นำรถยนต์ที่ใช้ตรวจหาเชื้อโควิด-19 พระราชทาน ...

นำรถยนต์ที่ใช้ตรวจหาเชื้อโควิด-19 พระราชทาน เพื่อตรวจคัดกรองโรคโควิดและเก็บตัวอย่างกลุ่มเสี่ยง

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลนครรังสิต ออกปฏิบัติงานล้างตลาด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19

เทศบาลนครรังสิต ออกปฏิบัติงานล้างตลาด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 เทศบาลนครรังสิต ออกปฏิบัติงานล้างตลาด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19......

อ่านเพิ่มเติม...