ใบสมัครออนไลน์


  ใบสมัครสมาชิก ศูนย์การเรียนรู้และนันทการเทศบาลนครรังสิตและอัตราค่า ธรรมเนียมห้องฟิตเนส และสระว่ายน้ำ

   ใบสมัครสมาชิก ศูนย์การเรียนรู้และนันทการเทศบาลนครรังสิตและอัตราค่าธรรมเนียมห้องฟิตเนส และสระว่ายน้ำ


  ใบสมัครสมาชิกศูนย์เรียนรู้ดนตรีและนาฏศิลป์ เทศบาลนครรังสิต

   ใบสมัครสมาชิกศูนย์เรียนรู้ดนตรีและนาฏศิลป์ เทศบาลนครรังสิต


  ใบสมัครสมัครคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส ที่ขอรับการช่วยเหลือ และขอรับทุนการศึกษาจากเทศบาล นครรังสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

   รับสมัครคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส ที่ขอรับการช่วยเหลือ และขอรับทุนการศึกษาจากเทศบาล นครรังสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


  รับสมัครเด็กและเยาวชนแสดงกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563

   รับสมัครเด็กและเยาวชนแสดงกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563


รายงานผลสำรวจความคิดเห็น

ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล ด้วยวิธีการจัดทำโพล (Poll) เรื่อง การขออนุญาตให้ใช้กัญชาและกระท่อมในทางการแพทย์

เรื่อง ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล ด้วยวิธีการจัดทำโพล (Poll) เรื่อง การขออนุญาตให้ใช้กัญชาและกระท่อมในทางการแพทย์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0211.1(ศอ.ปส.มท.)/ว 4308 ลว 19 ก.ค. 62 [คลิ๊ก]

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. หนังสือกรมประชาสัมพันธ์ ที่ นร 0220.4/ว 1181 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2562 [คลิ๊ก] 2. โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลด้วยวิธีการจัดทำโพล (Poll) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [คลิ๊ก]

 

แบบสอบถามความคิดเห็น

  แบบรับฟังความคิดเห็น การเรียนการสอน ตามโครงการพัฒนาทักษะสู่อาเซียน เกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน ดนตรีไทย ดนตรีสากล นาฏศิลป์ และภาษา

   แบบรับฟังความคิดเห็น การเรียนการสอน ตามโครงการพัฒนาทักษะสู่อาเซียน เกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน ดนตรีไทย ดนตรีสากล นาฏศิลป์ และภาษา


  แบบสอบถามความต้องการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น

   แบบสอบถามความต้องการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น


 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ความคืบหน้าเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

ความคืบหน้าเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ตอบทุกคำถาม !!!..... โดย.. นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต ช่วงนี้คำถามที่พี่น้องประชาชนถามเข้ามาบ่อย ...

มาตรการผ่อนคลายการป้องกันเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการผ่อนคลายการป้องกันเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มาตรการผ่อนคลายการป้องกันเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019......

มติ คกก. เคาะแล้ว! หลักเกณฑ์เยียวยา 1,000

มติ คกก. เคาะแล้ว! หลักเกณฑ์เยียวยา 1,000 ข่าวดี!! สำหรับพี่น้องชาวนครรังสิต ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน......

นายกอาร์ต เยียวยาพิษโควิด-19 ครอบครัวละ 1,000

นายกอาร์ต เยียวยาพิษโควิด-19 ครอบครัวละ 1,000 ข่าวดี!! สำหรับพี่น้องชาวนครรังสิต ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน......

ขอเชิญพี่น้องชาวรังสิต ร่วมบริจาควัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร

ขอเชิญพี่น้องชาวรังสิต ร่วมบริจาควัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร เทศบาลนครรังสิต โดยนายกธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต ขอเชิญพี่น้องชาวรังสิต ...

นายกอาร์ต ชงงบฯ จัดซื้อชุด-อุปกรณ์ป้องกัน COVID-19 ให้กับอาสาสมัครภาคประชาชน

สถานการณ์ปัจจุบันเกิดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แพร่ขยายเข้าสู่ประเทศไทย ทำให้ส่งผลกระทบในวงกว้าง......

คนรังสิตไม่ทิ้งกัน ชี้เป้า 3 จุด!! “พื้นที่แบ่งปันน้ำใจ ...

ห่วงใยผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสติ นำเทศบาลนครรังสิต ร่วมมือกับเครือข่ายกัลยานมิตร......

นายกฯอาร์ตรังสิต แจกทุนเด็กช่วยลดภาระฝ่าวิกฤตโควิต-19

นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับนโยบายด้านการศึกษา ส่งเสริมให้เด็กนักเรียน นักศึกษา ที่สนใจการเรียน......


ข่าวกิจกรรม

เทศบาลนครรังสิตออกแจกจ่ายแอลกอฮอล์ล้างมือป้องกันไวรัสโควิด-19 แก่ประชาชน

เทศบาลนครรังสิตออกแจกจ่ายแอลกอฮอล์ล้างมือป้องกันไวรัสโควิด-19 แก่ประชาชน วันที่ 16 เม.ย.2563 เทศบาลนครรังสิต โดยท่านนายกเทศมนตรี นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม มอบหมายให้......

อ่านเพิ่มเติม...

มอบอุปกรณ์ป้องกันและคัดกรองผู้ติดเชื้อหรือกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มอบอุปกรณ์ป้องกันและคัดกรองผู้ติดเชื้อหรือกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 14 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น. นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต มอบหมายให้ นายเอกชัย ...

อ่านเพิ่มเติม...

เปิดผลิตแล้วแอลกอฮอล์ล้างมือแจกชาวรังสิต

เทศบาลนครรังสิต เร่งผลิตแอลกอฮอล์ล้างมือเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน แก้ปัญหาแอลกอฮอล์ล้างมือขาดแคลน ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19......

อ่านเพิ่มเติม...

นายกอาร์ต ร่วมกับ นายกชาญ นำเจ้าหน้าที่ลุยล้างถนน ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทั่วรังสิต

วันที่ 5 เมษายน 2563 ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลนครรังสิตเทศบาลนครรังสิต โดยการนำของนายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี โดยนายกชาญ พวงเพ็ชร์ ...

อ่านเพิ่มเติม...

ระบบสารสนเทศ

 

 

รวมภาพกิจกรรม


  • สัมภาษณ์
    ชมรมต่างๆ
    คลิก

  • “ พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ”
    คลิก

สปอร์ตวิดีโอ

สปอร์ตวิดีโอ

สปอร์ตวิดีโอ