ใบสมัครออนไลน์


  ใบสมัครสมาชิกศูนย์เรียนรู้ดนตรีและนาฏศิลป์ เทศบาลนครรังสิต

   ใบสมัครสมาชิกศูนย์เรียนรู้ดนตรีและนาฏศิลป์ เทศบาลนครรังสิต


  ใบสมัครเด็กและเยาวชนแสดงกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562

   ใบสมัครเด็กและเยาวชนแสดงกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562


  ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

   รับสมัครคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส ที่ขอรับการช่วยเหลือ และขอรับทุนการศึกษาจากเทศบาลนครรังสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


  ใบสมัคร เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล รังสิตคัพ ครั้งที่ 16 ประจำปีงบประมาณ 2563

   ใบสมัคร เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล รังสิตคัพ ครั้งที่ 16 ประจำปีงบประมาณ 2563


  ใบสมัครฝึกอบรมอาชีพ “การทำผ้ามัดย้อม”

   ใบสมัครฝึกอบรมอาชีพ “การทำผ้ามัดย้อม”


รายงานผลสำรวจความคิดเห็น

ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล ด้วยวิธีการจัดทำโพล (Poll) เรื่อง การขออนุญาตให้ใช้กัญชาและกระท่อมในทางการแพทย์

เรื่อง ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล ด้วยวิธีการจัดทำโพล (Poll) เรื่อง การขออนุญาตให้ใช้กัญชาและกระท่อมในทางการแพทย์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0211.1(ศอ.ปส.มท.)/ว 4308 ลว 19 ก.ค. 62 [คลิ๊ก]

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. หนังสือกรมประชาสัมพันธ์ ที่ นร 0220.4/ว 1181 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2562 [คลิ๊ก] 2. โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลด้วยวิธีการจัดทำโพล (Poll) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [คลิ๊ก]

 

แบบสอบถามความคิดเห็น

  แบบรับฟังความคิดเห็น การเรียนการสอน ตามโครงการพัฒนาทักษะสู่อาเซียน เกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน ดนตรีไทย ดนตรีสากล นาฏศิลป์ และภาษา

   แบบรับฟังความคิดเห็น การเรียนการสอน ตามโครงการพัฒนาทักษะสู่อาเซียน เกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน ดนตรีไทย ดนตรีสากล นาฏศิลป์ และภาษา


  แบบสอบถามความต้องการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น

   แบบสอบถามความต้องการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น


 

ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครรังสิต ร่วมรณรงค์ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก(ถุงหูหิ้ว)

        เทศบาลนครรังสิต "ขอเชิญชวนชาวนครรังสิตได้รวมพลัง งดใช้ถุงพลาสติก ลดปริมาณถุงพลาสติก ช่วยลดปัญหาโลกร้อน"        เทศบาลนครรังสิตและภาคีเครือข่ายต่างๆ ...

เทศบาลนครรังสิต จะออกดำเนินการสำรวจสุนัข แมวและสัตว์ปีก ในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ...

เทศบาลนครรังสิต โดยงานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จะออกดำเนินการสำรวจสุนัข แมวและสัตว์ปีก ในชุมชน....

รายการคุยกันเช้านี้ที่รังสิต เทปออกอากาศวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562

เทปนี้พบกับข่าวจากกองการศึกษาที่มาประชาสัมพันธ์งานงานรำลึกครบรอบ 123 ปี เสด็จเปิดประตูน้ำจุฬาลงกรณ์....

ขอเชิญร่วมสมทบทุนการประกอบพิธีบวงสรวง ...

เทศบาลนครรังสิต ขอเชิญร่วมสมทบทุนการประกอบพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันครบรอบ 123 ปี....

ขยายวันรับสมัครประกวดประดิษฐ์กระทงฝีมือและนางนพมาศ งานสืบสานประเพณีลอยกระทง ...

เทปนี้พบกับนายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม ท่านนายกเทศมนตรีนครรังสิต ที่มาประชาสัมพันธ์งานลอยกระทงริมคลองรังสิต ปี 2562 และงานรำลึกครบรอบ 123 ปี เสด็จเปิดประตูน้ำจุฬาลงกรณ์....

ประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น การทำผ้ามัดย้อม

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพในชุมชนและประชาชนทั่วไป หลักสูตรอาชีพระยะสั้น "การทำผ้ามัดย้อม)

รายการคุยกันเช้านี้ที่รังสิต เทปออกอากาศวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562

เทปนี้พบกับนายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม ท่านนายกเทศมนตรีนครรังสิต ที่มาประชาสัมพันธ์งานลอยกระทงริมคลองรังสิต ปี 2562 และงานรำลึกครบรอบ 123 ปี เสด็จเปิดประตูน้ำจุฬาลงกรณ์....

ประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครรังสิต เปิดลงทะเบียน เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ...

เทศบาลนครรังสิต เปิดลงทะเบียน เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ


ข่าวกิจกรรม

ประมวลภาพพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ...

วันที่ 18 พ.ย.2562 ณ บริเวณประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ คลองรังสิตประยูรศักดิ์ อำธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เทศบาลนครรังสิตจัดงานรำลึกเสด็จพระราชดำเนิน......

อ่านเพิ่มเติม...

ประมวลภาพกิจกรรมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562

เทศบาลนครรังสิต กำหนดจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 10-11......

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...

วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลนครรังสิตจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์......

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลนครรังสิตร่วมพิธีน้อมรำลึก ...

เทศบาลนครรังสิต โดย นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต พร้อม นายเอกชัย กลิ่นกุสุม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี......

อ่านเพิ่มเติม...

ระบบสารสนเทศ

ข่าวประกวดราคา / สรุปผล จัดซื้อ-จัดจ้าง

 

 

รวมภาพกิจกรรม


  • สัมภาษณ์
    ชมรมต่างๆ
    คลิก

  • “ พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ”
    คลิก

รายการคุยกันเช้านี้ที่รังสิต

สปอร์ตวิดีโอ

สปอร์ตวิดีโอ