ใบสมัครออนไลน์


  ใบสมัครสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ศูนย์ อปพร.เทศบาลนครรังสิต

   ใบสมัครสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ศูนย์ อปพร.เทศบาลนครรังสิต


  ใบสมัครสมาชิกศูนย์เรียนรู้ดนตรีและนาฏศิลป์ เทศบาลนครรังสิต

   ใบสมัครสมาชิกศูนย์เรียนรู้ดนตรีและนาฏศิลป์ เทศบาลนครรังสิต


  ดาวน์โหลดใบสมัครแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รังสิตคัพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

   ดาวน์โหลดใบสมัครแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รังสิตคัพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561


  ดาวน์โหลดใบสมัครแข่งขันกีฬาปิงปอง รังสิตคัพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

   ดาวน์โหลดใบสมัครแข่งขันกีฬาปิงปอง รังสิตคัพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561


  ดาวน์โหลดใบสมัครแข่งขันกีฬาฟุตซอล รังสิตคัพ ครั้งที่ 14 ประจำปีงบประมาณ 2562

   ดาวน์โหลดใบสมัครแข่งขันกีฬาฟุตซอล รังสิตคัพ ครั้งที่ 14 ประจำปีงบประมาณ 2562


  ใบสมัครเด็กและเยาวชนแสดงกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562

   ใบสมัครเด็กและเยาวชนแสดงกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562


 

แบบสอบถาม ความคิดเห็น

  โครงการอบรมและเผยแพร่ให้ความรู้ด้านกฎหมายทั่วไปสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

   แบบสอบถามโครงการอบรมและเผยแพร่ให้ความรู้ด้านกฎหมายทั่วไปสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑


- สำหรับบุคลากรทุกคนที่มีอายุงานต้ังแต่ 1 ปี

  แบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลนครรังสิต

   ขอความร่วมมือบุคลากรทุกคนที่มีอายุงานต้ังแต่ 1 ปี ขึ้นไปนับถึงวันกรอกแบบประเมิน ร่วมกรอกแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลนครรังสิต ได้ต้ังแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พ.ย. 2561


- สำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

  แบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลนครรังสิต

   ขอแจ้งช่องทางในการกรอกแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลนครรังสิต ได้ต้ังแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พ.ย. 2561


 

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายการคุยกันเช้านี้ที่รังสิต เทปออกอากาศวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561

เทปนี้พบกับคุณสุนิศา พริบไหว นักสันทนาการปฏิบัติการ เทศบาลนครรังสิต ที่มาประชาสัมพันธ์การรับสมัครการแข่งขันกีฬา

รายการคุยกันเช้านี้ที่รังสิต เทปออกอากาศวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561

เทปนี้พบกับคุณณรงค์ชัย ปลื้มชัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ที่มาประชาสัมพันธ์ศูนย์รับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน เทศบาลนครรังสิต

นครรังสิต มินิมาราธอน ครั้งที่ 2

นครรังสิตมินิมาราธอน ครั้งที่ 2 เริ่มเปิดรับสมัคร........

รายการคุยกันเช้านี้ที่รังสิต เทปออกอากาศวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561

เทปนี้พบกับคุณสุนิศา พริบไหว นักสันทนาการปฏิบัติการ ที่มาประชาสัมพันธ์โครงการวัด "ประชา รัฐ สร้างสุข"

รับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล รังสิตคัพ ครั้งที่ 14 ประจำปีงบประมาณ ...

เทศบาลนครรังสิต รับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล รังสิตคัพ ครั้งที่ 14 ประจำปีงบประมาณ 2562

รายการคุยกันเช้านี้ที่รังสิต เทปออกอากาศวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561

เทปนี้พบกับคุณสุนิศา พริบไหว นักสันทนาการปฏิบัติการ มาประชาสัมพันธ์เรื่องเทศบาลนครรังสิตจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ,ปิงปอง ,ฟุตซอล รังสิต คัพ

รายการคุยกันเช้านี้ที่รังสิต เทปออกอากาศวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561

เทปนี้พบกับคุณสุนิศา พริบไหว นักสันทนาการปฏิบัติการ ที่มาประชาสัมพันธ์เรื่องโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง วันที่ 22 พ.ย.61

รายการคุยกันเช้านี้ที่รังสิต เทปออกอากาศวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561

เทปนี้พบกับคุณพิมประภา พลเธียร พยาบาลวิชาชีพ ที่มาประชาสัมพันธ์เรื่องการให้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุขในเขตเทศบาลนครรังสิต


ข่าวกิจกรรม

รับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด จังหวัดนนทบุรี 13/12/2561

รับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด จังหวัดนนทบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

พ่อดีเด่น ประจำปี 2561

พ่อดีเด่น ประจำปี 2561

อ่านเพิ่มเติม...

ประมวลภาพกิจกรรมเนื่องใน ...

นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร. หัวหน้าส่วนราชการ. พนักงาน. ลูกจ้าง. ตลอดจนประชาชน

อ่านเพิ่มเติม...

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการวัด "ประชา รัฐ สร้างสุข"

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เทศบาลนครรังสิตได้จัดโครงการ......

อ่านเพิ่มเติม...

ระบบสารสนเทศ

ข่าวประกวดราคา / สรุปผล จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวสอบราคา

ประกาศราคากลาง

 

 

รวมภาพกิจกรรม


  • สัมภาษณ์
    ชมรมต่างๆ
    คลิก

  • "ประมวลภาพ
    ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561"
    คลิก

รายการคุยกันเช้านี้ที่รังสิต

สปอร์ตวิดีโอ

สปอร์ตวิดีโอ