ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับลงทะเบียนวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” รอบเพิ่มเติม (สำหรับชาวนครรังสิต ...

เปิดรับลงทะเบียนวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” รอบเพิ่มเติม (สำหรับชาวนครรังสิต ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนอื่น) เปิดรับลงทะเบียนวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” รอบเพิ่มเติม (สำหรับชาวนครรังสิต ...

เตรียมพบกับความสนุกสนานกับดาราศิลปิน ในงาน "ปทุมนครา ธารานฤมิต"

เตรียมพบกับความสนุกสนานกับดาราศิลปิน ในงาน "ปทุมนครา ธารานฤมิต" เตรียมพบกับความสนุกสนานกับดาราศิลปิน ในงาน "ปทุมนครา ธารานฤมิต" วัฒนธรรมเรืองรอง แผ่นดินทอง 3 สมัย......

ขอเชิญร่วมงาน รำลึก 125 ปี เสด็จพระราชดำเนินเปิดประตูน้ำจุฬาลงกรณ์

ขอเชิญร่วมงาน รำลึก 125 ปี เสด็จพระราชดำเนินเปิดประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ ขอเชิญร่วมงาน รำลึก 125 ปี เสด็จพระราชดำเนินเปิดประตูน้ำจุฬาลงกรณ์......

การรับสมัครทีมเข้าร่วมโครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ประจำปีงบประมาณ 2565

การรับสมัครทีมเข้าร่วมโครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ประจำปีงบประมาณ 2565 เทศบาลนครรังสิต กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล รังสิตคัพ ครั้งที่ 18 ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่......

การรับสมัครแข่งขันเรือพายพลาสติก และแข่งขันชกมวยทะเล ...

การรับสมัครแข่งขันเรือพายพลาสติก และแข่งขันชกมวยทะเล โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ปี 2565 การรับสมัครแข่งขันเรือพายพลาสติก และแข่งขันชกมวยทะเล โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ปี 2565......

ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง ขอความร่วมมือห้ามจุดพลุ ...

ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง ขอความร่วมมือห้ามจุดพลุ ปล่อยโคมลอยและดื่มหรือจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในพื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาลนครรังสิต ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง ...

ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง ...

ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง ขอความร่วมมืองดจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และห้ามจำหน่ายพลุ ประทัด ดอกไม้ไฟและโคมไฟ ทุกชนิด ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง ...

ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง ปิดการจราจรบนถนนเลียบคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ...

ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง ปิดการจราจรบนถนนเลียบคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ช่วงถนนซอย รน 8 - ซอย รน 16 ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง ปิดการจราจรบนถนนเลียบคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ช่วงถนนซอย รน ...


ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ...

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ...

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมรายงานความก้าวหน้าความร่วมมือกันระหว่างเทศบาลนครรังสิต และ ...

ประชุมรายงานความก้าวหน้าความร่วมมือกันระหว่างเทศบาลนครรังสิต และ ศูนย์ออกแบบสภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อทุกคน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประชุมรายงานความก้าวหน้าความร่วมมือกันระหว่างเทศบาลนครรังสิต และ ...

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ...

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สายพันธุ์ใหม่ "โอไมครอน" (Omicron)

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมการจัดเตรียมกิจกรรมจิตอาสาฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ...

ประชุมการจัดเตรียมกิจกรรมจิตอาสาฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

อ่านเพิ่มเติม...

บริการประชาชน

  ใบสมัครสมาชิกศูนย์เรียนรู้ดนตรีและนาฏศิลป์ เทศบาลนครรังสิต

   ใบสมัครสมาชิกศูนย์เรียนรู้ดนตรีและนาฏศิลป์ เทศบาลนครรังสิต


  แบบสอบถามความพึงพอใจการจัดงานพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

   แบบสอบถามความพึงพอใจการจัดงานพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ


  แบบสอบถามความพึงพอใจการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง เทศบาลนครรังสิต ประจำปี ๒๕๖๔ “ปทุมนครา ธารานฤมิต”

   แบบสอบถามความพึงพอใจการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง เทศบาลนครรังสิต ประจำปี ๒๕๖๔ “ปทุมนครา ธารานฤมิต”


  แบบสอบถามการจัดงานพิธีบวงสรวงและพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลฯ งานรำลึกเสด็จพระราชดำเนินเปิดประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2564

   แบบสอบถามการจัดงานพิธีบวงสรวงและพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลฯ งานรำลึกเสด็จพระราชดำเนินเปิดประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2564


  แบบสอบถาม เรื่อง ความต้องการได้รับสวัสดิการทางสังคมของคนพิการในเขตเทศบาลนครรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

   แบบสอบถาม เรื่อง ความต้องการได้รับสวัสดิการทางสังคมของคนพิการในเขตเทศบาลนครรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี


  แบบรับฟังความคิดเห็นของนักเรียนและประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิตต่อการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนในศูนย์ดนตรีและนาฎศิลป์นครรังสิต

   แบบรับฟังความคิดเห็นของนักเรียนและประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิตต่อการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนในศูนย์ดนตรีและนาฎศิลป์นครรังสิต


  แบบสอบถามความต้องการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น

   แบบสอบถามความต้องการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น


  แบบสอบถามความคิดเห็นการจัดให้มีห้องสมุดดิจิทัล

   แบบสอบถามความคิดเห็นการจัดให้มีห้องสมุดดิจิทัล


  แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assenment : EIT)

   ขอความร่วมมือ บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่น ผู้มาติดต่อขอรับบริการหรือมาติดต่อภารกิจกับเทศบาลนครรังสิต ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assenment : EIT) ในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563


  แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน

   แบบสำรวจนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาแนวทางการให้บริการของภาครัฐ เพื่อประสิทธิภาพและความโปร่งใส


ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล ด้วยวิธีการจัดทำโพล (Poll) เรื่อง การขออนุญาตให้ใช้กัญชาและกระท่อมในทางการแพทย์

เรื่อง ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล ด้วยวิธีการจัดทำโพล (Poll) เรื่อง การขออนุญาตให้ใช้กัญชาและกระท่อมในทางการแพทย์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0211.1(ศอ.ปส.มท.)/ว 4308 ลว 19 ก.ค. 62 [คลิ๊ก]

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. หนังสือกรมประชาสัมพันธ์ ที่ นร 0220.4/ว 1181 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2562 [คลิ๊ก] 2. โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลด้วยวิธีการจัดทำโพล (Poll) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [คลิ๊ก]

สัมภาษณ์ชมรมต่างๆ

สปอร์ตวิดีโอ


  • MV เพลง 3R