ใบสมัครออนไลน์


  ใบสมัครสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ศูนย์ อปพร.เทศบาลนครรังสิต

   ใบสมัครสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ศูนย์ อปพร.เทศบาลนครรังสิต


  ใบสมัครเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลนครรังสิต

   ใบสมัครเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลนครรังสิต


  ใบสมัครสมาชิกศูนย์เรียนรู้ดนตรีและนาฏศิลป์ เทศบาลนครรังสิต

   ใบสมัครสมาชิกศูนย์เรียนรู้ดนตรีและนาฏศิลป์ เทศบาลนครรังสิต


  ใบสมัครเด็กและเยาวชนแสดงกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562

   ใบสมัครเด็กและเยาวชนแสดงกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562


 

แบบสอบถาม ความคิดเห็น


- สำหรับบุคลากรทุกคนที่มีอายุงานต้ังแต่ 1 ปี

  แบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลนครรังสิต

   ขอความร่วมมือบุคลากรทุกคนที่มีอายุงานต้ังแต่ 1 ปี ขึ้นไปนับถึงวันกรอกแบบประเมิน ร่วมกรอกแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลนครรังสิต ได้ต้ังแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 พ.ค. 62


- สำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

  แบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลนครรังสิต

   ขอแจ้งช่องทางในการกรอกแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลนครรังสิต ได้ต้ังแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 พ.ค. 62


 

ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครรังสิต ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ...

เทศบาลนครรังสิต ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีกำหนดจัดกิจกรรมการออกหน่วยบริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix lt Center รับสมัครจำนวนจำกัด   วันที่ 6 ก.ค. 62 เวลา 8.30 - 15.00 น.  ...

ประกาศเทศบาลนครรังสิต การเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน

เทศบาลนครรังสิต ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนที่หมดวาระ รวมทั้งหมด 13 ชุมชน ดังนี้

รายการคุยกันเช้านี้ที่รังสิต เทปออกอากาศวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562

เทปนี้พบกับคุณวิภาวี ยศตันติ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กองสวัสดิการสังคมที่มาประชาสัมพันธ์ "โครงการขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชน"....

ขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้าง ...

เทศบาลนครรังสิต ร่วมกับ วัดคลองหนึ่ง (แก้วนิมิต) ขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้าง “พระพุทธรัตนนิมิตประชานาถ”....

รายการคุยกันเช้านี้ที่รังสิต เทปออกอากาศวันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2562

เทปนี้พบกับคุณนิติ แย้มพันธุ์ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กองสวัสดิการสังคมที่มาประชาสัมพันธ์ 1.โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด....

ขอเชิญศิษยานุศิษย์หลวงปู่ทองพูล อดีตเจ้าอาวาสวัดแสงสรรค์ ร่วมเสี้ยงเพลพระสงฆ์ 9 ...

วัดแสงสรรค์ ขอเชิญศิษยานุศิษย์หลวงปู่ทองพูล อดีตเจ้าอาวาสวัดแสงสรรค์ ร่วมเสี้ยงเพลพระสงฆ์ 9 รูป.....

ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ จังหวัดปทุมธานี ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ จังหวัดปทุมธานี ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ชั้น 3 โซนเซ็นทรัล ได้เปิดให้บริการในส่วนของงานอำเภอธัญบุรี แล้ว....

ประกาศผลการแข่งขันเปตอง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

ตามที่เทศบาลนครรังสิต ได้จัดการแข่งขันเปตอง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2562....


ข่าวกิจกรรม

เทศบาลนครรังสิตจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2562

วันที่ 5 มิ.ย.2562 ณ ห้องประชุมหงส์มังกร ชั้น 12 อาคารจอดรถเทศบาลนครรังสิต ดร.เดชา กลิ่นกุสุม รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต เป็นประธานพิธีเปิดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก.....

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ ...

นายวีรพงษ์ พิทักษ์ไพบูลย์กิจ รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ในสังกัดเทศบาล ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ.....

อ่านเพิ่มเติม...

ตักบาตร 4 จุดถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ ...

นายกเทศมนตรีนครรังสิตนำข้าราชการและประชาชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิ.ย. 2562.....

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมประชาคมระดับนคร ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

การประชุมประชาคมระดับนคร ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565).....

อ่านเพิ่มเติม...

ระบบสารสนเทศ

ข่าวประกวดราคา / สรุปผล จัดซื้อ-จัดจ้าง

 

 

รวมภาพกิจกรรม


 • สัมภาษณ์
  ชมรมต่างๆ
  คลิก

 • “ ประมวลภาพ การแข่งขัน
  นครรังสิตมินิมาราธอน ครั้งที่ 2 ”
  คลิก

 • "ประมวลภาพโครงการส่งเสริม
  อนุรักษ์ ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562"
  คลิก

รายการคุยกันเช้านี้ที่รังสิต

สปอร์ตวิดีโอ

สปอร์ตวิดีโอ