ใบสมัครออนไลน์


  ใบสมัครสมาชิก ศูนย์การเรียนรู้และนันทการเทศบาลนครรังสิตและอัตราค่าธรรมเนียมห้องฟิตเนส และสระว่ายน้ำ

   ใบสมัครสมาชิก ศูนย์การเรียนรู้และนันทการเทศบาลนครรังสิตและอัตราค่าธรรมเนียมห้องฟิตเนส และสระว่ายน้ำ


  ใบสมัครสมาชิกศูนย์เรียนรู้ดนตรีและนาฏศิลป์ เทศบาลนครรังสิต

   ใบสมัครสมาชิกศูนย์เรียนรู้ดนตรีและนาฏศิลป์ เทศบาลนครรังสิต


  ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

   รับสมัครคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส ที่ขอรับการช่วยเหลือ และขอรับทุนการศึกษาจากเทศบาลนครรังสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


  ใบสมัคร การรับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขั้นกีฬาเปตอง ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓

   ใบสมัคร การรับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขั้นกีฬาเปตอง ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓


  ใบสมัครฝึกอบรมอาชีพ “การทำผ้ามัดย้อม”

   ใบสมัครฝึกอบรมอาชีพ “การทำผ้ามัดย้อม”


  รับสมัครเด็กและเยาวชนแสดงกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563

   รับสมัครเด็กและเยาวชนแสดงกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563


รายงานผลสำรวจความคิดเห็น

ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล ด้วยวิธีการจัดทำโพล (Poll) เรื่อง การขออนุญาตให้ใช้กัญชาและกระท่อมในทางการแพทย์

เรื่อง ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล ด้วยวิธีการจัดทำโพล (Poll) เรื่อง การขออนุญาตให้ใช้กัญชาและกระท่อมในทางการแพทย์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0211.1(ศอ.ปส.มท.)/ว 4308 ลว 19 ก.ค. 62 [คลิ๊ก]

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. หนังสือกรมประชาสัมพันธ์ ที่ นร 0220.4/ว 1181 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2562 [คลิ๊ก] 2. โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลด้วยวิธีการจัดทำโพล (Poll) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [คลิ๊ก]

 

แบบสอบถามความคิดเห็น

  แบบรับฟังความคิดเห็น การเรียนการสอน ตามโครงการพัฒนาทักษะสู่อาเซียน เกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน ดนตรีไทย ดนตรีสากล นาฏศิลป์ และภาษา

   แบบรับฟังความคิดเห็น การเรียนการสอน ตามโครงการพัฒนาทักษะสู่อาเซียน เกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน ดนตรีไทย ดนตรีสากล นาฏศิลป์ และภาษา


  แบบสอบถามความต้องการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น

   แบบสอบถามความต้องการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น


 

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครการแสดงกิจกรรมของเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป

ประกาศรับสมัครการแสดงกิจกรรมของเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป

รายการคุยกันเช้านี้ที่รังสิต เทปออกอากาศวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562

เทปนี้พบกับข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักการคลัง เรื่องการจัดเก็บภาษีที่ดินแบบใหม่......

ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง การรับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขั้นกีฬาเปตอง ...

ด้วยเทศบาลนครรังสิต ได้กำหนดจัดแข่งขันกีฬาเปตอง ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ ในระหว่างวันที่ ๑-๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓....

ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง ...

ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล รังสิตคัพ ครั้งที่ ๑๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามที่เทศบาลนครรังสิต....

รายการคุยกันเช้านี้ที่รังสิต เทปออกอากาศวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562

เทปนี้พบกับข่าวจากกองการศึกษาที่มาประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันฟุตซอล รังสิต คัพ ครั้งที่ 16......

รับสมัครเด็กและเยาวชนแสดงกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563

เทศบาลนครรังสิต ได้จัดทำโครงการคีต กวี ศิลป์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว บริเวณตลาดน้ำนครรังสิต........

นครรังสิต มินิมาราธอน ครั้งที่ 3

โครงการ นครรังสิต มินิมาราธอน ครั้งที่ 3 เทศบาลนครรังสิต ร่วมกับ Future Arena......

1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป งดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว

เทศบาลนครรังสิตและภาคีเครือข่ายต่างๆ ในระดับพื้นที่มีความตระหนักถึงปัญหาขยะพลาสติกที่กลายเป็นวิกฤติสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม เช่นเดียวกับปัญหาภาวะโลกร้อน......


ข่าวกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

เทศบาลนครรังสิต จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ......

อ่านเพิ่มเติม...

ประมวลภาพพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ...

วันที่ 18 พ.ย.2562 ณ บริเวณประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ คลองรังสิตประยูรศักดิ์ อำธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เทศบาลนครรังสิตจัดงานรำลึกเสด็จพระราชดำเนิน......

อ่านเพิ่มเติม...

ประมวลภาพกิจกรรมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562

เทศบาลนครรังสิต กำหนดจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 10-11......

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...

วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลนครรังสิตจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์......

อ่านเพิ่มเติม...

ระบบสารสนเทศ

ข่าวประกวดราคา / สรุปผล จัดซื้อ-จัดจ้าง

 

 

รวมภาพกิจกรรม


  • สัมภาษณ์
    ชมรมต่างๆ
    คลิก

  • “ พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ”
    คลิก

รายการคุยกันเช้านี้ที่รังสิต

สปอร์ตวิดีโอ

สปอร์ตวิดีโอ