SJ Company - шаблон joomla Форекс
จดทะเบียนพาณิชย์
          บริการรับจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ ออกใบแทนทะเบียนพาณิชย์ การขอตรวจดูเอกสารเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ของผู้ประกอบพาณิชยกิจ การขอคัดสำเนา และรับรองเอกสาร เกี่ยวกับการจดทะเบียนของผู้ประกอบพาณิชยกิจ
 
 ประเภทและอัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์
              1.จดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) 50 บาท
              2.จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ (ครั้งละ) 20 บาท
              3.จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ 20 บาท
              4.ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับละ) 30 บาท
              5.การขอดูเอกสารเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ของผู้ประกอบพาณิชยกิจรายหนึ่ง (ครั้งละ) 30 บาท
              6.การขอคัดสำเนา และรับรองเอกสารเกี่ยวกับการจดทะเบียนของผู้ประกอบพาณิชยกิจรายหนึ่ง (ฉบับละ) 30 บาท
 
 ขั้นตอนการเตรียมเอกสารจดทะเบียนพาณิชย์
              1.สถานประกอบกิจการตั้งอยู่ในเขต ต.ประชาธิปัตย์
              2.กิจการเข้าข่ายตาม พ.ร.บ.ทะเทียนพาณิชย์
              3.ยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่เริ่มประกอบพาณิชยกิจ
              4.ติดป้ายหน้าร้าน ป้ายชื่อนี้ให้เขียนเป็นอักษรไทยอ่านได้ง่ายและชัดเจนและจะมีอักษรต่างประเทศด้วยก็ได้ทั้งนี้ไม่ว่าจะกระทำบนแผ่นไม้ แผ่นโลหะ แผ่นกระจก กำแพงหรือผนัง ชื่อในป้ายก็ดี ในเอกสารใดๆก็ดี ต้องใช้ให้ตรงกับชื่อที่จดทะเบียนไว้ และถ้าเป็นสำนักงานสาขาต้องมีคำว่า “สาขา” ไว้ด้วย
              5.ผู้จดให้เตรียม บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ของตนเอง
              6.รูปถ่ายหน้าร้านหรือหน้าสถานประกอบการ
              7.กรณีไม่ใช่เจ้าบ้าน กรณีถ้าผู้จดไม่ใช่เจ้าบ้าน ณ สถานประกอบการเอง เตรียมเอกสารเจ้าบ้าน คือ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน และสัญญาเช่า(ถ้ามี) พร้อมหนังสือยินยอมขอใช้สถานประกอบกิจการ(เจ้าบ้านเซ็นรับรอง)
              8.กรณีถ้าผู้จดไม่สามารถมาด้วยตนเองได้ ให้ทำหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านผู้รับมอบ ผู้จดต้องกรอกเอกสารให้ครบถ้วน
 
 กรณีเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือ ยกเลิกทะเบียนพาณิชย์
              ให้นำทะเบียนพาณิชย์ตัวจริงมาด้วย
 
ส่วนพัฒนารายได้ สำนักการคลัง
โทร.02-5676000 ต่อ 211, 212, 216   02-9591145

ติดต่อเรา

  • เลขที่ 151 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
  • 0-2567-6000
  • Fax : 02-567-6000 ต่อ 131
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • facebook : เทศบาลนครรังสิต
  • Line ID : @rangsitcity
  • Twitter : Rangsit City

Login Form

มี 67 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม:  
26
เนื้อหา:  
1866
เว็บลิงก์:  
39
เนื้อหาที่เปิดอ่าน:  
3173103