SJ Company - шаблон joomla Форекс

 

 

ด้านชุมชน

 

เทศบาลนครรังสิตได้จัดให้มีการจัดตั้งชุมชนย่อย เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นให้มากยิ่งขึ้น โดยมีคณะกรรมการชุมชนเป็นผู้บริหารงานในปัจจุบันมีชุมชนย่อยทั้งสิ้น 81 ชุมชน ดังนี้

 

หมู่ที่

ลำดับ

ชุมชน

ประธานชุมชน

1

1

เดชาพัฒนา 87

นายภิรมย์ เพียรเก็บ

1

2

เดชาพัฒนา

นางสุมาลี ช้างแรงการ

1

3

สินสมุทร

นายประคอง ผลพิบูลย์

1

4

กรุงเทพเมืองใหม่

นายไชยวัฒน์ กิ่งรุ้งเพชร์

1

5

ชลประทานรังสิต

นางบุญลาภ เปียทอง

1

6

เจริญสิน

น.ส.ศรีรัชนี ยาหยี

1

7

รังสิตใต้

นายมานะ สงวนโสม

1

8

ศาลเจ้าตลาดคลองหนึ่ง

นายกิตติ ขจรพุทธรักษา

1

9

สุขเกษม

นางธิติมา  นุตะลัย

1

10

ธัญญารักษ์

น.พ.อังกูร ภัทรากร

1

11

หมู่บ้านปรีชา รังสิต

นายไพโรจน์ พรหมประเสริฐ

2

12

คลองหนึ่งพัฒนา

นายสุชาติ จันทร์สุกรี

2

13

ตลาดรังสิต

นายครรชิต อมรทิพย์รัตน์

2

14

ตลาดสุชาติ

นายสง่า จรัสบุญไพศาล

2

15

ตลาดพรพัฒน์

นายชัยรัตน์ วรารักษ์

2

16

หมู่บ้านสร้างบุญ

นาง แอ๋ว นิลรัตน์ ณ อยุธยา

2

17

ม.รัตนโกสินทร์ 1

นางศิริวรรณ ศิริปโชติ

2

18

ม.รัตนโกสินทร์ 2

นางสาวเบญจมาศ  อุณหะ

2

19

ม.รัตนโกสินทร์ 3

นายไพบูลย์ พาณิชย์เจริญรัตน์

2

20

ม.รัตนโกสินทร์ 4

นายสมศักดิ์ สันติยานนท์

2

21

ม.รัตนโกสินทร์ 5

นางกฤษณา เรณูรส

2

22

แก้วกาญจน์

นายสุกฤษฏิ์ ยะโสภณ

2

23

ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์

นางชลธิชา  แสงน้ำ

2

24

รังสิต-ปทุมธานี 21 ซอย 1 (รักษ์สันติพัฒนา)

นางสายพิณ เป็ง

2

25

รังสิต-ปทุมธานี 2

นายกิตติพงษ์ สุจริตธัญตระกูล

2

26

ซอยรังสิต-ปทุมธานี 4

นางปรีธัญเนษฐ แสงงาม

2

27

ฟิวเจอร์เพลส อาคาร 2

นายสมชาย สวนด้วง

2

28

ฟิวเจอร์เพลส อาคาร 3

นางสาวสุพรรณี แป้นจันทร์

3

29

ซอย 1-2 พหลโยธิน 94

นายบรรดิษฐ์ โพธิ์เย็น

3

30

โกลเด้นท์คอนโดทาวน์ 1

นางกุหลาบ แก้วบุรี

3

31

โกลเด้นท์คอนโดทาวน์ 2

นายเติมทรัพย์  บุญณรงค์

3

32

ซอย 39 ปากคลอง 1

นายณัฏฐ์นภันต์ ทองกล่อมสี

3

33

ซอย 40

นายประดิษฐ์ ทรายแก้ว

3

34

ซอย 43

นายชัย อิ่มสมภาร

3

35

ซอย 51

นายบุญเยี่ยม ทองแก้ว

3

36

ซอย 53

นายชั้น รักสูงเนิน

3

37

ซอย 54

นายชัยชนะ นุชประเสริฐ

3

38

ซอย 60

นางสมหมาย ม่วงโมรา

3

39

ซอย 61

นางสนอง พูลลาภ

3

40

ซอย 64

นายแดง เทียวประสงค์

3

41

ซอย 78

นางอรภรรณ กมลพรรณพร

3

42

ซอย 83

นายสมศักดิ์ วิริยะวงศานุกูล

3

43

ซอยสายเงิน

นางสมบูรณ์ วงษ์ศิริวรรณ

3

44

คุ้มเกล้าเจริญสุข (ไทเทยิ่น)

นางสมจิตร  ศรีจันทร์

3

45

บ้านฟ้าลากูน

นายอนันต์  ยศพลวัฒน์

3

46

ร่วมใจ

นายจรูญ เผือกสมจิตร์

3

47

บ้านเอื้ออาทรรังสิต คลอง 1

นายเจริญ จันทร์สังข์

3

48

สร้างสรรค์นครรังสิต

นางสำราญ  สันวิลาศ

3

49

ริมคลอง 39

นางไสว  ธูปทอง

3

50

ร่วมมิตรร่วมใจ

นายนพพล  นาคนิกร

 4 

51

มิตรสัมพันธ์

นางรุ่งณภา  แสงสว่าง

4

52

รังสิต-นครนายก 15

นางมณี  รุจิกิจ

 4 

53

รังสิต-นครนายก 17

พ.อ.อ.ปฏิพัทธ์ ผลแสงศรี

4

54

เสนาวิลล่า 91

นายสนธยา เสนาจันทร์

4

55

เก็บสมบัติเจริญผล 23

นายเจริญ บางแก้ว

4

56

ณัฐวรรณ

นายจำรัส  ศรีโต

4

57

ร่วมมิตร

นางอำนวย ประยูร

4

58

คลองสองสามัคคี

นายอุไร ศรีใหญ่

4

59

ม.ร.ว.สุวพรรณ

ร.ต.ต.เพิ่ม  สมเพราะ

4

60

รังสิตนิมิตรใหม่พัฒนา

นายประสิทธิ์ อ่อนช่วยพันธ์

4

61

รัตนปทุม

นายสัณห์  คิดดีจริง

4

62

หมู่บ้านทัศนีย์ คลอง 1

นางตรัยรัตน์ พิทักษ์กุล

4

63

กำนันสังวาลย์

นายสมศักดิ์  ประมวลทรัพย์
5

64

หมู่บ้านชมฟ้า-วรางกูล

นายนรวัฒน์ สัตยธนโรจน์
5

65

หมู่บ้านเปรมปรีด์คันทรีโฮม

นางอรัญญา  อ่อนบาง
5

66

หมู่บ้านธารารินทร์

นายกิตตินันท์ แซ่คู
5

67

ซอยกุศสามัคคี

นายสุทน ฉวีอินทร์
5

68

หมู่บ้านนฐดา

นายศักดิ์ชัย ขาวขำ
5

69

หมู่บ้านวรุณพร

นางพงษ์  ศรีจันทร์
5

70

หมู่บ้านเมลาวิลล์

นางดุจดาว เกียรติเผ่า
5

71

หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 7

นายปริญญา เจริญหอม
6

72

บ้านฟ้ารังสิต คลอง 2

นายสวัสดิ์ จิตรัตน์
6

73

ซอยดี

นายพิเชษฐ ศรีคำดอกแค
6

74

ซอยเกลียวทอง นายณัฐพล บัวคำ
6

75

รณชัย

นายปราณีต เปรมแสง
6

76

หมู่บ้านศรีประจักษ์

นายอุดม แสนทวี
6

77

อยู่เจริญ

นายวรพันธุ์ ตรีเวช
6

78

ซอยคุ้มเกล้าอยู่เจริญ

นายปรีชา เรียนหัตถกรรม

6

79

ซอยปทุมเจริญสุข

นายบุญญวัฒน์  สุราช
6

80

หมู่บ้านพงษ์ศิริ 1

นางอุไร ศรีสังข์

6

81

หมู่บ้านวราธร

นายประสิทธิ์  ปัญญาพินิจ
6

82

ช้างทอง

นายบริวัฒน์  สุรินทร์ต๊ะ
6

83

ซอยรังสิต-นครนายก 61

นายนิวัฒน์  ยุติธรรม

6

84

ภักดีราชา

นางสาวประนอม บุรีแสง

 

 

ติดต่อเรา

  • เลขที่ 151 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
  • 0-2567-6000
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • facebook : เทศบาลนครรังสิต
  • Line ID : @rangsitcity

Login Form

มี 47 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม:  
26
เนื้อหา:  
1039
เว็บลิงก์:  
39
เนื้อหาที่เปิดอ่าน:  
1024204