SJ Company - шаблон joomla Форекс

ชุมชนในเขตเทศบาล

 

    เทศบาลนครรังสิตได้จัดให้มีการจัดตั้งชุมชนย่อย เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นให้มากยิ่งขึ้น โดยมีคณะกรรมการชุมชนเป็นผู้บริหารงานในปัจจุบันมีชุมชนย่อยทั้งสิ้น 83 ชุมชน ดังนี้

 

หมู่ที่

ลำดับ

ชุมชน

ประธานชุมชน

1

1

เดชาพัฒนา 87

นายภิรมย์ เพียรเก็บ

1

2

เดชาพัฒนา

น.ส.จรูญศรี เอนูนารี

1

3

สินสมุทร

นายประคอง ผลพิบูลย์

1

4

กรุงเทพเมืองใหม่

นายไชยวัฒน์ กิ่งรุ้งเพชร์

1

5

ชลประทานรังสิต

นางบุญลาภ เปียทอง

1

6

เจริญสิน

น.ส.ศรีรัชนี ยาหยี

1

7

รังสิตใต้

นายมานะ สงวนโสม

1

8

ศาลเจ้าตลาดคลองหนึ่ง

นายกิตติ ขจรพุทธรักษา

1

9

สุขเกษม

นางธิติมา  นุตะลัย

1

10

ธัญญารักษ์

น.พ.อังกูร ภัทรากร

1

11

หมู่บ้านปรีชา รังสิต

นายไพโรจน์ พรหมประเสริฐ

2

12

คลองหนึ่งพัฒนา

นายสุชาติ จันทร์สุกรี

2

13

ตลาดรังสิต

นายครรชิต อมรทิพย์รัตน์

2

14

ตลาดสุชาติ

นายสง่า จรัสบุญไพศาล

2

15

ตลาดพรพัฒน์

น.ส.สุภาพร ศรีม่วง

2

16

หมู่บ้านสร้างบุญ

นาง แอ๋ว นิลรัตน์ ณ อยุธยา

2

17

ม.รัตนโกสินทร์ 1

นางสาวรัตนา  แย้มศรี

2

18

ม.รัตนโกสินทร์ 2

นางสาวเบญจมาศ  อุณหะ

2

19

ม.รัตนโกสินทร์ 3

นายไพบูลย์ พาณิชย์เจริญรัตน์

2

20

ม.รัตนโกสินทร์ 4

นายสมศักดิ์ สันติยานนท์

2

21

ม.รัตนโกสินทร์ 5

นางกฤษณา เรณูรส

2

22

แก้วกาญจน์

นางศิริกาญจน์ หิรัณย์ปรีชา

2

23

ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์

นางชลธิชา  แสงน้ำ

2

24

รังสิต-ปทุมธานี 21 ซอย 1 (รักษ์สันติพัฒนา)

นางสายพิณ เป็ง

2

25

รังสิต-ปทุมธานี 2

นายกิตติพงษ์ สุจริตธัญตระกูล

2

26

ซอยรังสิต-ปทุมธานี 4

นางปรีธัญเนษฐ แสงงาม

2

27

ซอย 1-2 พหลโยธิน 94

นายบรรดิษฐ์ โพธิ์เย็น

3

28

โกลเด้นท์คอนโดทาวน์ 1

นางกุหลาบ แก้วบุรี

3

29

โกลเด้นท์คอนโดทาวน์ 2

นายเติมทรัพย์  บุญณรงค์

3

30

ซอย 39 ปากคลอง 1

นายณัฏฐ์นภันต์ ทองกล่อมสี

3

31

ซอย 40

นายประดิษฐ์ ศรีเสถียร

3

32

ซอย 43

นายชัย อิ่มสมภาร

3

33

ซอย 51

นางสาวสุภาพร ฝอยทอง

3

34

ซอย 53

นายชั้น รักสูงเนิน

3

35

ซอย 54

นายชัยชนะ นุชประเสริฐ

3

36

ซอย 60

นางสมหมาย ม่วงโมรา

3

37

ซอย 61

นางจุฑารตน์ เมืองปฐม

3

38

ซอย 64

นายแดง เทียวประสงค์

3

39

ซอย 78

นางอรภรรณ กมลพรรณพร

3

40

ซอย 83

นายสมศักดิ์ วิริยะวงศานุกูล

3

41

ซอยสายเงิน

นางสมบูรณ์ วงษ์ศิริวรรณ

3

42

คุ้มเกล้าเจริญสุข (ไทเทยิ่น)

นางสมจิตร  ศรีจันทร์

3

43

บ้านฟ้าลากูน

นายสมบูรณ์  ไตรนิคม(รก.)

3

44

ร่วมใจ

นายจรูญ เผือกสมจิตร์

3

45

บ้านเอื้ออาทรรังสิต คลอง 1

นายมานพ เจตเกษตรการณ์

3

46

สร้างสรรค์นครรังสิต

นางสำราญ  สันวิลาศ

3

47

ริมคลอง 39

นานธวัช พุ่มสวัสดิ์

3

48

ร่วมมิตรร่วมใจ

นายนพพล  นาคนิกร

 4 

49

มิตรสัมพันธ์

นางรุ่งณภา  แสงสว่าง

4

50

รังสิต-นครนายก 15

นางมณี  รุจิกิจ

 4 

51

รังสิต-นครนายก 17

พ.อ.อ.ปฏิพัทธ์ ผลแสงศรี

4

52

เสนาวิลล่า 91

นายสนธยา เสนาจันทร์

4

53

เก็บสมบัติเจริญผล 23

นายเจริญ บางแก้ว

4

54

ณัฐวรรณ

นายจำรัส  ศรีโต

4

55

ร่วมมิตร

นางอำนวย ประยูร

4

56

คลองสองสามัคคี

นางสาวสมคิด อินทรเสวก

4

57

ม.ร.ว.สุวพรรณ

นางยุพาภรณ์ พลซื่อ(รก.)

4

58

รังสิตนิมิตรใหม่พัฒนา

นายประสิทธิ์ อ่อนช่วยพันธ์

4

59

รัตนปทุม

นายสัณห์  คิดดีจริง

4

60

หมู่บ้านทัศนีย์ คลอง 1

นางตรัยรัตน์ พิทักษ์กุล

4

61

กำนันสังวาลย์

นายสมศักดิ์  ประมวลทรัพย์
5

62

หมู่บ้านชมฟ้า-วรางกูล

นายนรวัฒน์ สัตยธนโรจน์
5

63

หมู่บ้านเปรมปรีด์คันทรีโฮม

นางอรัญญา  อ่อนบาง
5

64

หมู่บ้านธารารินทร์

นายกิตตินันท์ แซ่คู
5

65

ซอยกุศสามัคคี

นายสุทน ฉวีอินทร์
5

66

หมู่บ้านนฐดา

นายศักดิ์ชัย ขาวขำ
5

67

หมู่บ้านวรุณพร

นางพงษ์  ศรีจันทร์
5

68

หมู่บ้านเมลาวิลล์

นางดุจดาว เกียรติเผ่า
5

69

หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 7

นายรัตนะ บุญประภาร
6

70

บ้านฟ้ารังสิต คลอง 2

นายอนันต์  รัศมีโรจน์
6

71

ซอยดี

นายพิเชษฐ ศรีคำดอกแค
6

72

ซอยเกลียวทอง นายณัฐพล บัวคำ
6

73

รณชัย

นายปราณีต เปรมแสง
6

74

หมู่บ้านศรีประจักษ์

นายสมบัติ ลาพงษ์
6

75

อยู่เจริญ

นางสุภาภร์ จันทร์ลุน
6

76

ซอยคุ้มเกล้าอยู่เจริญ

นายปรีชา เรียนหัตถกรรม

6

77

ซอยปทุมเจริญสุข

นายบุญญวัฒน์  สุราช
6

78

หมู่บ้านพงษ์ศิริ 1

นายวีระ ภูหิรัญ (รก.)

6

79

หมู่บ้านวราธร

นายประสิทธิ์  ปัญญาพินิจ
6

80

ช้างทอง

นายบริวัฒน์  สุรินทร์ต๊ะ
6

81

ซอยรังสิต-นครนายก 61

นายนิวัฒน์  ยุติธรรม

6

82

ภักดีราชา

นางสมควร แก้วการไถ

6

83

บ้านมั่นคงนครรังสิต

นายลือทัย วิชัยวงษ์

 

 

ติดต่อเรา

  • เลขที่ 151 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
  • 0-2567-6000
  • Fax : 02-567-6000 ต่อ 131
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • facebook : เทศบาลนครรังสิต
  • Line ID : @rangsitcity
  • Twitter : Rangsit City

Login Form

มี 38 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม:  
26
เนื้อหา:  
1566
เว็บลิงก์:  
39
เนื้อหาที่เปิดอ่าน:  
2551106