SJ Company - шаблон joomla Форекс

เนื้อหา

วัฒนธรรมองค์กร เทศบาลนครรังสิต

ร่วมมือพัฒนา สรรหาความรู้ใหม่ ใส่ใจคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

ร่วมมือพัฒนา   หมายถึง   ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ พัฒนาตน พัฒนางาน พยายามในการบริการให้ถูกต้องเป็นธรรม
สรรหาความรู้ใหม่   หมายถึง   คิดสร้างสรรค์ ทันสมัย มีนวัตกรรม
ใส่ใจคุณธรรม   หมายถึง   ความซื่อสัตย์ ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น มีคุณธรรม จริยธรรม
น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง   หมายถึง   ประหยัดและใช้ประโยชน์ คุ้มค่าสูงสุด

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมโครงการสำนักงานสีเขียว(GREEN OFFICE)
  ด้วยเทศบาลนครรังสิต มีนโยบายในการจัดการองค์การด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การเป็นสำนักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) เพื่อให้การดำเนินการเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ เทศบาลนครรังสิตจึงได้กำหนดนโยบายให้บุคลากร พนักงานเจ้าหน้าที่ ถือปฏิบัติดังนี้
  1.มุ่งมั่นจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันมลพิษ และปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
  2.มุ่งมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
  3.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  4.มุ่งมั่นในการสร้างความตระหนักในด้านปัญหาสิ่งแวดล้อม
  5.เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายสิ่งแวดล้อมให้กับสาธารณะชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้สนใจทราบ

ขอความร่วมมือ ทุกสำนักและกอง ใช้มาตรการประหยัดพลังงาน ดังนี้
  1.ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ ไว้ที่ 25 องศาเซลเซียส
  2.ปิดไฟฟ้าแสงสว่าง ในช่วงเวลาพักกลางวัน ตั้งแต่เที่ยง ถึงบ่ายโมง
  3.ปิดไฟ ปิดแอร์ ปิดคอมพิวเตอร์ หลังเลิกใช้งาน ปิดและถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้า สำนักงานเมื่อไม่จำเป็น หรือเมื่อเลิกใช้งาน
  4.รณรงค์การใช้กระดาษ reuse ในการจัดทำบันทึกข้อความภายในหน่วยงานหรือเอกสารที่ไม่ใช่สาระสำคัญ เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมลดปริมาณขยะและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
  5.ใช้น้ำอย่างประหยัด ปิดก๊อกน้ำทุกครั้ง หลังเลิกใช้งาน
  6.ขอความร่วมมือพนักงานทุกท่าน คัดแยกขยะก่อนทิ้งลงในถังขยะแต่ละประเภท
  7.ขอความร่วมมืองดนำภาชนะ ที่เป็นกล่องโฟมบรรจุอาหาร เข้ามาในสำนักงาน
  8.สำหรับผู้ที่สูบบุหรี่ ขอความร่วมมือให้ไปสูบในสถานที่ที่จัดไว้ คือบริเวณด้านหลังอาคารจอดรถ ชั้น 1
  9.ขอความร่วมมือ ห้ามรับประทานอาหารในห้องทำงาน

ติดต่อเรา

  • เลขที่ 151 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
  • 0-2567-6000
  • Fax : 02-567-6000 ต่อ 131
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • facebook : เทศบาลนครรังสิต
  • Line ID : @rangsitcity
  • Twitter : Rangsit City

Login Form

มี 44 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม:  
26
เนื้อหา:  
1866
เว็บลิงก์:  
39
เนื้อหาที่เปิดอ่าน:  
3172859