SJ Company - шаблон joomla Форекс

เนื้อหา

มาตราการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต


มาตราการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

คำสั่งเทศบาลนครรังสิต เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครรังสิต ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง ขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาในการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำเทศบาลนครรังสิต คำสั่งเทศบาลนครรังสิต เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครรังสิต คำสั่งเทศบาลนครรังสิต เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เทศบาลนครรังสิต ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง มาตรการการเผยแพร่ข้อมูล

เจตจำนงทางการเมือง ต้านการทุจริต

ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง เจตจำนงทางการเมือง ต้านการทุจริต

มาตราการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

คำสั่งเทศบาลนครรังสิต เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครรังสิต คำสั่งเทศบาลนครรังสิต เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครรังสิต ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง มาตรการ กลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ของเทศบาลนครรังสิต

มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง มาตราการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

มาตราการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

คำสั่งเทศบาลนครรังสิต เรื่อง มอบหมายหน้าที่การดูแลและตอบข้อร้องเรียนในเว็บไซต์ เฟสบุค ไลน์ การดูแลและลงข้อมูลประชาสัมพันธ์จอ LED, ป้ายไฟตัวอักษรวิ่ง LED คำสั่งเทศบาลนครรังสิต เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องและตอบข้อร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง มาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบเทศบาลนครรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

มารตรการป้องกันการรับสินบน

ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง มารตรการป้องกันการรับสินบน

มารตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง มารตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

มาตราการป้องกันกรณีการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง มาตราการป้องกันกรณีการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

ติดต่อเรา

  • เลขที่ 151 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
  • 0-2567-6000
  • Fax : 02-567-6000 ต่อ 131
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • facebook : เทศบาลนครรังสิต
  • Line ID : @rangsitcity
  • Twitter : Rangsit City

Login Form

มี 22 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม:  
26
เนื้อหา:  
1567
เว็บลิงก์:  
39
เนื้อหาที่เปิดอ่าน:  
2561476