SJ Company - шаблон joomla Форекс

?

? ? ? ? ? ? ? ?กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ?โดยฝ่ายรักษาความสะอาด จัดกิจกรรมโรงเรียนต้นแบบการจัดการขยะแบบยั่งยืน ตามโครงการจัดการมูลฝอยชุมชนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ โรงเรียนดวงกมล

? ? ? ? ? ? ? ?เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ?โดยฝ่ายรักษาความสะอาด จัดกิจกรรมโรงเรียนต้นแบบการจัดการขยะแบบยั่งยืน ตามโครงการจัดการมูลฝอยชุมชนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ โรงเรียนดวงกมล

สืบเนื่องจากปีงบประมาณ 2555-2558 เทศบาลนครรังสิต โดยฝ่ายรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมโรงเรียนต้นแบบการจัดการขยะแบบยั่งยืน ตามโครงการจัดการมูลฝอยชุมชนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ โรงเรียนดวงกมล โดยมีกิจกรรมที่ดำเนินการ จำนวน 4 กิจกรรม ได้แก่

? ? ? ?1. กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยอินทรีย์

? ? ? ?2. กิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการจัดการมูลฝอยด้วยหลัก 3Rs

? ? ? ?3. กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยอันตราย

? ? ? ?4. กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้และรณรงค์คัดแยกมูลฝอยติดเชื้อ

? ? ? ? ในปีงบประมาณ 2559 ?ได้กำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 5? โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยชุมชน โรงเรียน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในเขตเทศบาลนครรังสิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณมูลฝอยที่ต้องเก็บขนไปกำจัด ลดกิจกรรม ที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน และรณรงค์ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งในครัวเรือน ชุมชน สถานศึกษา และเพิ่มเครือข่ายรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครรังสิต เป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายของโครงการ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 111 คน และกิจกรรมในครั้งนี้จะเน้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อฝึกปฏิบัติจริงเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการมูลฝอยในสถานศึกษา ครัวเรือนและชุมชน หากการจัดการมูลฝอยมีประสิทธิภาพ จะส่งผลให้ปริมาณมลฝอยที่เทศบาลต้องเก็บขนลดลง ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายของเทศบาลฯในการเก็บขนและนำไปกำจัด นอกจากนี้ยังทำให้สถานศึกษา ครัวเรือน และชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ดี นครรังสิตเป็นเมืองน่าอยู่ ส่งผลให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครรังสิตมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามไปด้วย??

?

 

 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลนครรังสิต ร่วมรณรงค์ ลดรับ ลดให้ ...

พ.ย. 19 2562

        เทศบาลนครรังสิต "ขอเชิญชวนชาวนครรังสิตได้รวมพลัง งดใช้ถุงพลาสติก ลดปริมาณถุงพลาสติก ...

อ่านเพิ่มเติม...

รายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเทศบาลนครรังสิต

มิ.ย. 10 2561

เทศบาลนครรังสิต โดยงานควบคุมเหตุรำคาญและมลภาวะได้จัดทำข้อมูลการใช้พลังงานและค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ...

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลนครรังสิตจัดกิจกรรมตลาดนัดสีเขียว

ก.พ. 26 2561

  เทศบาลนครรังสิต  โดยงานสุขาภิบาลสถานประกอบการและคุ้มครองผู้บริโภค  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ...

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมณรงค์ ลด ละ เลิก ใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร

มี.ค. 27 2559

           โฟม (Foam) เป็นผลิตภัณฑ์จากพลาสติก ที่ใช้สารเร่ง (Additive) หรือยาพอง (Blowing Agents) ทำให้เกิดการฟู ...

อ่านเพิ่มเติม...

ติดต่อเรา

  • เลขที่ 151 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
  • 0-2567-6000
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • facebook : เทศบาลนครรังสิต
  • Line ID : @rangsitcity
  • Twitter : Rangsit City

Login Form

มี 22 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม:  
26
เนื้อหา:  
1339
เว็บลิงก์:  
39
เนื้อหาที่เปิดอ่าน:  
1828051