SJ Company - шаблон joomla Форекс

วันที่ 30 มี.ค.62 "เทศบาลนครรังสิตจัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนที่เรียน จบการศึกษา"


"เทศบาลนครรังสิตจัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนที่เรียนจบการศึกษา" วันที่ 30 มี.ค.62 ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี เมืองธัญญบูรี นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิตเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนที่เรียนจบการศึกษา ตามโครงการปัจฉิมนิเทศและแสดงผลสัมฤทธิ์ของความสำเร็จในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนางชลิดา กุศลศิลปวุฒิ รองปลัดเทศบาล กล่ายรายงาน เทศบาลนครรังสิตได้จัดการศึกษาตั้งแต่ ระดับปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาตอนต้น โดมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 7 แห่ง และโรงเรียน จำนวน 7 แห่ง เพื่อให้บริการประชาชนในด้านการศึกษาอย่างทั่วถึง และเป็นการเตรียมความพร้อมแก่เด็กใชุมชนให้ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และด้านสติปัญญา ทั้งระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเข้าศึกษาในระดับต่อไปที่สูงขึ้น อีกทั้งเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนในเขตเทศบาล ซึ่งในปีการศึกษา 2561 มีนักเรียนที่จบการศึกษาเข้ารับวุฒิบัตร จำนวน 388 คน ประกอบด้วย
1.ระดับชั้นอนุบาล 3 จำนวน 296 คน
2.ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 57 คน
3.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 35 คน
พร้อมกันนี้ เทศบาลนครรังสิต ได้ดำเนินโครงการ "การให้ความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองกับสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรยนในสังกัดเทศบาล อีกทั้งเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปกครองดูแลเอาใจใส่การเรียนการสอนของบุตรหลาน ซึ่งในปีการศึกษา 2561 มีผู้ปกครองที่เข้าร่วมรับเกียรติบัตรทั้งสิ้น จำนวน 122 คน


รับชมภาพทั้งหมดที่นี่

 

 

ข่าวกิจกรรม ล่าสุด

ประมวลภาพกิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2563

วันที่ 22 ม.ค.2563 คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลนครรังสิต ร่วมเดินอวยพร......

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลนครรังสิตจัดประชุมประชาคมระดับนคร เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ...

ดร.เดชา. กลิ่นกุสุม. รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต พร้อมด้วย คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครรังสิต ปลัดเทศบาล และคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับนคร จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ...

อ่านเพิ่มเติม...

ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563

เทศบาลนครรังสิต กำหนดจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 10-11......

อ่านเพิ่มเติม...

พ่อดีเด่นเทศบาลนครรังสิต ประจำปี 2562

เทศบาลนครรังสิต จัดพิธีมอบโล่พ่อดีเด่น ณ อาคารหอประชุม ๑๐๐ ปี เมืองธัญญบูรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 ......

อ่านเพิ่มเติม...

ติดต่อเรา

  • เลขที่ 151 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
  • 0-2567-6000
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • facebook : เทศบาลนครรังสิต
  • Line ID : @rangsitcity
  • Twitter : Rangsit City

Login Form

มี 15 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม:  
26
เนื้อหา:  
1339
เว็บลิงก์:  
39
เนื้อหาที่เปิดอ่าน:  
1828017