ใบสมัครออนไลน์


  ใบสมัครสมาชิกศูนย์เรียนรู้ดนตรีและนาฏศิลป์ เทศบาลนครรังสิต

   ใบสมัครสมาชิกศูนย์เรียนรู้ดนตรีและนาฏศิลป์ เทศบาลนครรังสิต


  ใบสมัครเด็กและเยาวชนแสดงกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562

   ใบสมัครเด็กและเยาวชนแสดงกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562


  ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

   รับสมัครคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส ที่ขอรับการช่วยเหลือ และขอรับทุนการศึกษาจากเทศบาลนครรังสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


  การรับสมัครประกวดกระทงผีมือ หนูน้อยนพมาศและนางนพมาศ งานสืบสานประเพณีลอยกระทง 2562

   การรับสมัครประกวดกระทงผีมือ หนูน้อยนพมาศและนางนพมาศ งานสืบสานประเพณีลอยกระทง 2562


  ใบสมัคร เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล รังสิตคัพ ครั้งที่ 16 ประจำปีงบประมาณ 2563

   ใบสมัคร เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล รังสิตคัพ ครั้งที่ 16 ประจำปีงบประมาณ 2563


รายงานผลสำรวจความคิดเห็น

ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล ด้วยวิธีการจัดทำโพล (Poll) เรื่อง การขออนุญาตให้ใช้กัญชาและกระท่อมในทางการแพทย์

เรื่อง ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล ด้วยวิธีการจัดทำโพล (Poll) เรื่อง การขออนุญาตให้ใช้กัญชาและกระท่อมในทางการแพทย์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0211.1(ศอ.ปส.มท.)/ว 4308 ลว 19 ก.ค. 62 [คลิ๊ก]

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. หนังสือกรมประชาสัมพันธ์ ที่ นร 0220.4/ว 1181 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2562 [คลิ๊ก] 2. โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลด้วยวิธีการจัดทำโพล (Poll) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [คลิ๊ก]

 

แบบสอบถามความคิดเห็น

  แบบรับฟังความคิดเห็น การเรียนการสอน ตามโครงการพัฒนาทักษะสู่อาเซียน เกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน ดนตรีไทย ดนตรีสากล นาฏศิลป์ และภาษา

   แบบรับฟังความคิดเห็น การเรียนการสอน ตามโครงการพัฒนาทักษะสู่อาเซียน เกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน ดนตรีไทย ดนตรีสากล นาฏศิลป์ และภาษา


  แบบสอบถามความต้องการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น

   แบบสอบถามความต้องการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น


 

ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครรังสิต เปิดลงทะเบียน เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ...

เทศบาลนครรังสิต เปิดลงทะเบียน เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ใบสมัคร เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล รังสิตคัพ ครั้งที่ 16 ประจำปีงบประมาณ 2563

เทศบาลนครรังสิต กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล รังสิตคัพ ครั้งที่ 16 ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ .....

ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ...

ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม 310 ราย)

รายการคุยกันเช้านี้ที่รังสิต เทปออกอากาศวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562

เทปนี้พบกับนายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม ท่านนายกเทศมนตรีนครรังสิต ที่มาประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวนครรังสิตร่วมถือศีล ละเว้น การบริโภคเนื้อสัตว์ ในช่วงเทศกาลกินเจ....

รายการคุยกันเช้านี้ที่รังสิต เทปออกอากาศวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562

เทปนี้พบสกู๊ปประชาสัมพันธ์โครงการสืบสานประเพณีเทศกาลกินเจ ปี 2562....

ขอเชิญชาวนครรังสิต ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ...

ขอเชิญชาวนครรังสิต ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม ...

เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ ๖๐ ปี ...

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครรังสิต เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ ๖๐ ปี ......

ประกาศจัดตั้งชุมชนย่อย ชุมชนบ้านมั่นคงนครรังสิต

ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง การจัดตั้งชุมชนย่อยในเขตเทศบาล "ชุมชนบ้านมั่นคงนครรังสิต"


ข่าวกิจกรรม

...

13 ตุลาคม 2562 ท่านไพโรจน์ อินทร์เนื่อง รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต และคณะพนักงานเทศบาลนครรังสิตร่วมงานพิธีน้อมรำลึก......

อ่านเพิ่มเติม...

ประมวลภาพกิจกรรม ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ...

28 ส.ค. 2562 นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนผู้สูงอายุ......

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 7 โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลนครรังสิต

28 ส.ค. 2562 นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนผู้สูงอายุ......

อ่านเพิ่มเติม...

นายกเทศมนตรีนครรังสิต เข้ารับรางวัลกองทุนหลักประกันสุขภาพดีเด่น

ภายใต้นโยบาย และการขับเคลื่อน ของ นายธีรวุฒิกลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต กับกองทุน......

อ่านเพิ่มเติม...

ระบบสารสนเทศ

ข่าวประกวดราคา / สรุปผล จัดซื้อ-จัดจ้าง

 

 

รวมภาพกิจกรรม


 • สัมภาษณ์
  ชมรมต่างๆ
  คลิก

 • “ เทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 ”
  คลิก

 • “ เทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562 ”
  คลิก

รายการคุยกันเช้านี้ที่รังสิต

สปอร์ตวิดีโอ

สปอร์ตวิดีโอ