ใบสมัครออนไลน์


  ใบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ โรงเรียนมัธยมนครรังสิต ประจำปีการศึกษา 2563

   ใบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ โรงเรียนมัธยมนครรังสิต ประจำปีการศึกษา 2563


  ใบสมัครสมาชิก ศูนย์การเรียนรู้และนันทการเทศบาลนครรังสิตและอัตราค่า ธรรมเนียมห้องฟิตเนส และสระว่ายน้ำ

   ใบสมัครสมาชิก ศูนย์การเรียนรู้และนันทการเทศบาลนครรังสิตและอัตราค่าธรรมเนียมห้องฟิตเนส และสระว่ายน้ำ


  ใบสมัครสมาชิกศูนย์เรียนรู้ดนตรีและนาฏศิลป์ เทศบาลนครรังสิต

   ใบสมัครสมาชิกศูนย์เรียนรู้ดนตรีและนาฏศิลป์ เทศบาลนครรังสิต


  ใบสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมกีฬาขั้นพื้นฐานให้แก่เด็กและเยาวชน และศึกษาดูงานภายในประเทศ 2563

   ใบสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมกีฬาขั้นพื้นฐานให้แก่เด็กและเยาวชน และศึกษาดูงานภายในประเทศ 2563


  ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

   รับสมัครคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส ที่ขอรับการช่วยเหลือ และขอรับทุนการศึกษาจากเทศบาล นครรังสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


  รับสมัครเด็กและเยาวชนแสดงกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563

   รับสมัครเด็กและเยาวชนแสดงกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563


รายงานผลสำรวจความคิดเห็น

ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล ด้วยวิธีการจัดทำโพล (Poll) เรื่อง การขออนุญาตให้ใช้กัญชาและกระท่อมในทางการแพทย์

เรื่อง ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล ด้วยวิธีการจัดทำโพล (Poll) เรื่อง การขออนุญาตให้ใช้กัญชาและกระท่อมในทางการแพทย์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0211.1(ศอ.ปส.มท.)/ว 4308 ลว 19 ก.ค. 62 [คลิ๊ก]

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. หนังสือกรมประชาสัมพันธ์ ที่ นร 0220.4/ว 1181 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2562 [คลิ๊ก] 2. โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลด้วยวิธีการจัดทำโพล (Poll) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [คลิ๊ก]

 

แบบสอบถามความคิดเห็น

  แบบรับฟังความคิดเห็น การเรียนการสอน ตามโครงการพัฒนาทักษะสู่อาเซียน เกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน ดนตรีไทย ดนตรีสากล นาฏศิลป์ และภาษา

   แบบรับฟังความคิดเห็น การเรียนการสอน ตามโครงการพัฒนาทักษะสู่อาเซียน เกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน ดนตรีไทย ดนตรีสากล นาฏศิลป์ และภาษา


  แบบสอบถามความต้องการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น

   แบบสอบถามความต้องการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น


 

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครเรียนว่ายน้ำ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2563

เทศบาลนครรังสิต รับสมัครเรียนว่ายน้ำ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2563 อายุ 7 - 12 ปี เรียนทุกวันเสาร์ และอาทิตย์ เวลา 09.00 - 11.00 น......

รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2563

เทศบาลนครรังสิต ร่วมกับวัดคลองหนึ่ง (แก้วนิมิต) รับสมัครเยาวชนอายุระหว่าง 10 - 15 ปี จำนวน 60 คน เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน.....

ประกาศผลการแข่งขัน กีฬาเปตอง ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563

ตามที่เทศบาลนครรังสิต ได้จัดการแข่งขันกีฬาเปตอง ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563.....

ประกาศศูนย์เรียนรู้ดนตรีฯ เปิดรับสมัครการเรียนการสอน (ช่วงปิดภาคเรียน)

ศูนย์เรียนรู้ดนตรีและนาฏศิลป์เทศบาลนครรังสิต เปิดรับสมัครการเรียนการสอน ดนตรีไทย ดนตรีสากล นาฏศิปล์ และร้องเพลง (ช่วงปิดภาคเรียน)

คนรังสิตรักกัน ขอเชิญร่วมบริจาคซ่อมแซมบ้านสองแม่ลูกพิการ

นางแจ่มจันทร์ บุญมี เป็นทั้งผู้สูงอายุและผู้พิการทางการเคลื่อนไหว อาศัยอยู่กับบุตรชาย นายชัชศิลป์ บุญมี ซึ่งเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว.....

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตร "แปรรูปผลไม้"

อัพเดท ข้อมูลผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ (ล่าสุดข้อมูลวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563) ปิดรับสมัครแล้วนะครับ  ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงามัครอบรม การแปรรูปอาหาร  รุ่นที่ 1  รุ่นที่ 2  ...

รายการคุยกันเช้านี้ที่รังสิต เทปออกอากาศวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2562

เทปนี้พบกับข่าวประชาสัมพันธ์จากกองการศึกษาเรื่องโครงการจัดงานวันเด็ก ปี 2563.....

ขอเชิญร่วมชมและเชียร์การแข่งขันฟุตซอล รังสิตคัพ ครั้งที่ 16

ขอเชิญร่วมชมและเชียร์การแข่งขันฟุตซอล รังสิตคัพ ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่......


ข่าวกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2563

วันที่ 22 ม.ค.2563 คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลนครรังสิต ร่วมเดินอวยพร......

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลนครรังสิตจัดประชุมประชาคมระดับนคร เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ...

ดร.เดชา. กลิ่นกุสุม. รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต พร้อมด้วย คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครรังสิต ปลัดเทศบาล และคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับนคร จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ...

อ่านเพิ่มเติม...

ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563

เทศบาลนครรังสิต กำหนดจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 10-11......

อ่านเพิ่มเติม...

พ่อดีเด่นเทศบาลนครรังสิต ประจำปี 2562

เทศบาลนครรังสิต จัดพิธีมอบโล่พ่อดีเด่น ณ อาคารหอประชุม ๑๐๐ ปี เมืองธัญญบูรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 ......

อ่านเพิ่มเติม...

ระบบสารสนเทศ

ข่าวประกวดราคา / สรุปผล จัดซื้อ-จัดจ้าง

 

 

รวมภาพกิจกรรม


  • สัมภาษณ์
    ชมรมต่างๆ
    คลิก

  • “ พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ”
    คลิก

รายการคุยกันเช้านี้ที่รังสิต

สปอร์ตวิดีโอ

สปอร์ตวิดีโอ