ใบสมัครออนไลน์


  ใบสมัครสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ศูนย์ อปพร.เทศบาลนครรังสิต

   ใบสมัครสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ศูนย์ อปพร.เทศบาลนครรังสิต


  ใบสมัครเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลนครรังสิต

   ใบสมัครเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลนครรังสิต


  ใบสมัครสมาชิกศูนย์เรียนรู้ดนตรีและนาฏศิลป์ เทศบาลนครรังสิต

   ใบสมัครสมาชิกศูนย์เรียนรู้ดนตรีและนาฏศิลป์ เทศบาลนครรังสิต


  ประกาศและใบรับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอล รังสิตคัพ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562

   ประกาศและใบรับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอล รังสิตคัพ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562


  ประกาศและใบรับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันเซปัคตะกร้อและตะกร้อลอดห่วง ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562

   ประกาศและใบรับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันเซปัคตะกร้อและตะกร้อลอดห่วง ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562


  ประกาศและใบรับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเปตอง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

   ประกาศและใบรับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเปตอง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562


  ใบสมัครเด็กและเยาวชนแสดงกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562

   ใบสมัครเด็กและเยาวชนแสดงกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562


 

แบบสอบถาม ความคิดเห็น


- สำหรับบุคลากรทุกคนที่มีอายุงานต้ังแต่ 1 ปี

  แบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลนครรังสิต

   ขอความร่วมมือบุคลากรทุกคนที่มีอายุงานต้ังแต่ 1 ปี ขึ้นไปนับถึงวันกรอกแบบประเมิน ร่วมกรอกแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลนครรังสิต ได้ต้ังแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 พ.ค. 62


- สำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

  แบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลนครรังสิต

   ขอแจ้งช่องทางในการกรอกแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลนครรังสิต ได้ต้ังแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 พ.ค. 62


 

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายการคุยกันเช้านี้ที่รังสิต เทปออกอากาศวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562

เทปนี้พบกับคุณสุภรัตน์ ชอบค้า นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ และคุณประมวญ อุทรักษ์ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่มาประชาสัมพันธ์ "งานวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน"....

รับสมัครนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันเปตอง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

เทศบาลนครรังสิต กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ................

รับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันเซปัคตะกร้อและตะกร้อลอดห่วง ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562

เทศบาลนครรังสิต กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อและตะกร้อลอดห่วง ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562 ................

รับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอล รังสิตคัพ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562

เทศบาลนครรังสิต กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล รังสิตคัพ ครั้งที่ 15 ................

รายการคุยกันเช้านี้ที่รังสิต เทปออกอากาศวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562

เทปนี้พบกับคุณนิติ แย้มพันธุ์ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กองสวัสดิการสังคม ที่มาประชาสัมพันธ์โครงการออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562....

รายการคุยกันเช้านี้ที่รังสิต เทปออกอากาศวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562

เทศบาลนครรังสิตเสนอรายการพิเศษสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชุดเฉลิมองค์กษัตรา มหาวชิราลงกรณ....

รายการคุยกันเช้านี้ที่รังสิต เทปออกอากาศวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562

เทปนี้พบกับคุณประมวญ อุทรักษ์ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครรังสิต ที่มาประชาสัมพันธ์โครงการจิตอาสาพัฒนาคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ช่วงคลอง 1 - 3....

รายการคุยกันเช้านี้ที่รังสิต เทปออกอากาศวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562

เทปนี้พบกับคุณสุนิศา พริบไหว นักสันทนาการปฏิบัติการ กองการศึกษา เทศบาลนครรังสิต ที่มาประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันเปตอง ครั้งที่ 2 และฟุตซอล "รังสิต คัพ" ครั้งที่ 15....


ข่าวกิจกรรม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ...

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต ได้มอบหมายให้รองปลัดเทศบาล นางชลิดา กุศลศิลปวุฒิ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน.....

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลนครรังสิต จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา 18 พ.ค. 2562

18 พ.ค. 2562 ณ วัดแสงสรรค์ ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี นางน้ำทิพย์ รุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต พร้อมด้วยนายสมยศ พงศ์ธีรการ รองปลัดเทศบาล.....

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลนครรังสิตจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ช่วงบริเวณคลอง 1 - 3

อำเภอธัญบุรีร่วมกับเทศบาลนครรังสิตจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ช่วงบริเวณคลอง 1 - 3 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562.....

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดอบรมโครงการอบรมกีฬาขั้นพื้นฐานให้แก่เด็กและเยาวชน ประจำปี 2562

นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต มอบหมายให้นางน้ำทิพย์ รุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดอบรม.....

อ่านเพิ่มเติม...

ระบบสารสนเทศ

ข่าวประกวดราคา / สรุปผล จัดซื้อ-จัดจ้าง

 

 

รวมภาพกิจกรรม


 • สัมภาษณ์
  ชมรมต่างๆ
  คลิก

 • “ ประมวลภาพ การแข่งขัน
  นครรังสิตมินิมาราธอน ครั้งที่ 2 ”
  คลิก

 • "ประมวลภาพโครงการส่งเสริม
  อนุรักษ์ ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562"
  คลิก

รายการคุยกันเช้านี้ที่รังสิต

สปอร์ตวิดีโอ

สปอร์ตวิดีโอ