ใบสมัครออนไลน์


  ใบสมัครสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ศูนย์ อปพร.เทศบาลนครรังสิต

   ใบสมัครสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ศูนย์ อปพร.เทศบาลนครรังสิต


  ใบสมัครสมาชิกศูนย์เรียนรู้ดนตรีและนาฏศิลป์ เทศบาลนครรังสิต

   ใบสมัครสมาชิกศูนย์เรียนรู้ดนตรีและนาฏศิลป์ เทศบาลนครรังสิต


  ดาวน์โหลดใบสมัครแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รังสิตคัพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

   ดาวน์โหลดใบสมัครแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รังสิตคัพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561


  ดาวน์โหลดใบสมัครแข่งขันกีฬาปิงปอง รังสิตคัพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

   ดาวน์โหลดใบสมัครแข่งขันกีฬาปิงปอง รังสิตคัพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561


  ดาวน์โหลดใบสมัครแข่งขันกีฬาฟุตซอล รังสิตคัพ ครั้งที่ 14 ประจำปีงบประมาณ 2562

   ดาวน์โหลดใบสมัครแข่งขันกีฬาฟุตซอล รังสิตคัพ ครั้งที่ 14 ประจำปีงบประมาณ 2562


  ใบสมัครเด็กและเยาวชนแสดงกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562

   ใบสมัครเด็กและเยาวชนแสดงกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562


 

แบบสอบถาม ความคิดเห็น

  โครงการอบรมและเผยแพร่ให้ความรู้ด้านกฎหมายทั่วไปสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

   แบบสอบถามโครงการอบรมและเผยแพร่ให้ความรู้ด้านกฎหมายทั่วไปสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑


- สำหรับบุคลากรทุกคนที่มีอายุงานต้ังแต่ 1 ปี

  แบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลนครรังสิต

   ขอความร่วมมือบุคลากรทุกคนที่มีอายุงานต้ังแต่ 1 ปี ขึ้นไปนับถึงวันกรอกแบบประเมิน ร่วมกรอกแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลนครรังสิต ได้ต้ังแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พ.ย. 2561


- สำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

  แบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลนครรังสิต

   ขอแจ้งช่องทางในการกรอกแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลนครรังสิต ได้ต้ังแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พ.ย. 2561


 

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายการคุยกันเช้านี้ที่รังสิต เทปออกอากาศวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562

เทปนี้พบกับคุณธีรติพร จันทร์เพ็ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป กองการศึกษา ที่มาประชาสัมพันธ์เทศบาลนครรังสิตจัดงานวันเด็ก 12 มกราคม 2562...

รายการคุยกันเช้านี้ที่รังสิต เทปออกอากาศวันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562

เทปนี้พบกับคุณณธนวรรณ วรทัต ตำแหน่ง รักษาการผู้อำนวยการส่วนพัฒนารายได้ สำนักการคลัง ที่มาประชาสัมพันธ์เรื่องฤดูการชำระภาษีท้องถิ่นและงานทะเบียนพาณิชย์..

รายการคุยกันเช้านี้ที่รังสิต เทปออกอากาศวันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561

เทปนี้พบ สารอวยพรเนื่องในศุภวาระขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562 ของนายกเทศมนตรีนครรังสิต..

รายการคุยกันเช้านี้ที่รังสิต เทปออกอากาศวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561

เทปนี้พบกับคุณธนวรรณ วรทัต ตำแหน่ง รักษาการผู้อำนวยการส่วนพัฒนารายได้ สำนักการคลัง ที่มาประชาสัมพันธ์เรื่องฤดูการชำระภาษี

รายการคุยกันเช้านี้ที่รังสิต เทปออกอากาศวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561

เทปนี้พบกับคุณปุณพล พุ่มโพธิ์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ที่มาประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจประชากรสัตว์

เลื่อนกำหนดการแข่งขันปิงปองและวอลเลย์บอล ประจำปี 2562

ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง เลื่อนกำหนดการ...

รายการคุยกันเช้านี้ที่รังสิต เทปออกอากาศวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561

เทปนี้พบกับคุณสุนิศา พริบไหว นักสันทนาการปฏิบัติการ เทศบาลนครรังสิต ที่มาประชาสัมพันธ์การรับสมัครการแข่งขันกีฬา

รายการคุยกันเช้านี้ที่รังสิต เทปออกอากาศวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561

เทปนี้พบกับคุณณรงค์ชัย ปลื้มชัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ที่มาประชาสัมพันธ์ศูนย์รับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน เทศบาลนครรังสิต


ข่าวกิจกรรม

รับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 11/1/2562

11 ม.ค. 2562 ดร.เดชา กลิ่นกุสุม รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก...

อ่านเพิ่มเติม...

มอบถุงยังชีพแด่ผู้ด้อยโอกาสในโครงการ "คนรังสิตรักกัน" พื้นที่หมู่ที่ 1 - 3 ...

19 ธ.ค.61 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีและสมาชิกสภาเทศบาลนครรังสิต ร่วมมอบ...

อ่านเพิ่มเติม...

รับคณะศึกษาดูงาน จากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ...

19 ธ.ค. 2561 ณ ห้องประชุมนครรังสิต ชั้น 12 อาคาร สนง.เทศบาลนครรังสิต ดร.เดชา กลิ่นกุสุม รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต...

อ่านเพิ่มเติม...

รับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลเกาะช้าง จังหวัดตราด 19/12/2561

19 ธ.ค. 2561 ณ ห้องประชุมหงส์มังกร ชั้น 12 อาคารจอดรถ สนง.เทศบาลนครรังสิต ดร.เดชา กลิ่นกุสุม รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต...

อ่านเพิ่มเติม...

ระบบสารสนเทศ

ข่าวประกวดราคา / สรุปผล จัดซื้อ-จัดจ้าง

 

 

รวมภาพกิจกรรม


  • สัมภาษณ์
    ชมรมต่างๆ
    คลิก

  • "ประมวลภาพ
    ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561"
    คลิก

รายการคุยกันเช้านี้ที่รังสิต

สปอร์ตวิดีโอ

สปอร์ตวิดีโอ